Dünyanın gittikçe küçüldüğü ve küresel rekabetin arttığı bir ortamda, mal veya hizmet üreten firmların işleri gittikçe zorlaşmaktadır. Misyonlarına ve vizyonlarına uygun şekilde başarmak zorunda oldukları hedefleri, ulaşmak istedikleri amaçları vardır. Ayakta kalabilmek için piyasaya yeni ürünler sunmak zorundadırlar. Vermliliklerini artırabilmek için maliyetlerini kısmak zorundadırlar. Ama bunu yaparken ürün veya hizmet kalitesini korumak zorundadırlar. Yeni müşterileri kazanmak, eldeki müşterileri tutmak zorundadırlar. Bunu yapabilmek için müşteri ihtiyaçlarını iyi takip etmek, bunları karşılayabilmek, hatta bu ihtiyaçların ötesine geçebilmek gerekmektedir.

Büyük olsun küçük olsun, hangi sektörde faaliyet gösteriyr olursa olsun, bu sayılan durum, mal veya hizmet üreten bütün kuruluşlar için geçerlidir. Özel kuruluşlar olduğu kadar kamu kurum ve kuruluşları için de bu geçerlidir.

Kaliteli olmak artık kağıt üzerindeki bir ifade olarak kalmamalıdır. Gerçekten nitelikli ve kaliteli ürün ve hizmetler sunabilmek gerekmektedir. Çalışanların fedakarlıkları ve ellerinden gelenin en iyisini yapmaları artık yeterli değildir. Daha sistematik davranmak ve belirlenen standartlara göre faaliyet göstermek gerekmektedir. Çalışanların görev tanımları açık olmalı, herkes ne iş yapacağını ve nasıl yapacağını iyi bilmelidir. İş süreçleri çıkrılmış ve uygulama talimatları hazırlanmış olmalıdır.

Bu sayılan gereklilikler aslında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin temel gereklilikleridir. Elbette bir firmada Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulmuş olması beklentilerin karşılanması için çözüm değildir. Bu sistem sürekli yaşayan bir sistem olmalıdır. Aksi halde, sistem kurulurken hazırlanan dokümanlar kağıt üzerinde kalır ve beklenen yarar hiçbir zaman elde edilemez.

Kalite sisteminin özünde PUKÖ döngüsü vardır ve bu döngü hiç durmamalıdır. Bu döngü, herhangi bir süreci veya iş akışını tıkayan bir sorun ile karşılaşıldığında, o sorunun planlayarak (P), uygulayarak (U), kontrol ederek (K) ve aynı sorunun tekrar yaşanmaması için önlem alarak (Ö) aşılması esasına dayanmaktadır.

ISO 9001 standardını işletme bünyesinde kuran kurum veya kuruluşlar, bir belgelendirme kuruluşuna başvurarak ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alabilirler. Bu sistemi kuran ve yöneten, yani gerekliliklerini yerine getirmeyi sürdürebilen firmalar, gerekli denetimlerden geçerek, hak ettikleri takdirde Kalite Belgesi veya Kalite Sertifikası’nı alabilirler.

Neden bu belgeye ihtiyaç duyulacağı, bu belgenin yararları açıklandığında daha iyi anlaşılacaktır. Şöyle ki,

  • Kuruluşta etkin bir yönetim sağlanır.
  • Kuruluşun bütün faaliyetlerinde geniş bir izleme ve kontrol imkanı elde edilir.
  • Mal veya hizmet üretiminde hata oranları düşer.
  • Bu durum kuruluşun karlılığını ve verimliliğini artırır.
  • Kuruluşun imajı, saygınlığı ve güvenilirliği artar.
  • Bu pararlelde rekabet gücü yükselir.
  • Uluslararası geçerli olan bir belge olduğu için kuruluş, yabancı pazarlara açılma imkanı elde eder.

Neden Kalite Sertifikası’na sahip olmak konusunda daha fazla bilgi almak isteniyorsa, belgelendirme çalışmaları, muayene ve test çalışmaları ve eğitim hizmetleri alanında faaliyet gösteren TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun yönetici ve çalışanlarına başvurmak için vakit kaybetmeyiniz.