Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, ülkemizde 1994 ile 2003 yılları arasında 830 binden fazla iş kazası yaşanmış ve bu kazalarda 10 binden fazla insan hayatını kaybetmiş. Buna göre her 82 iş kazasında bir kişi yaşamını kaybediyor. Bir başka bakış açısı ile her 7 dakikada bir iş kazası oluyor. Sadece 2003 yılında 77 bine yakın iş kazası olmuş. İş kazaları en çok, metal eşya üretimi, inşaat, dokuma ve madencilik sektöründe yaşanıyor. Ölümlü iş kazalarında ilk sırada inşaat sektörü var. Bunu nakliyat ve madencilik izliyor.

Bu rakamalara bakılırsa iş kazaları bakımında ülkemizin durumu hiç de parlak görünmüyor. Üstelik bu rakamlar düşeceği yerde gittikçe yükseliyor da. Aslında, iş sağlığı ve güvenliği açısından, kazaları önlemek, maliyetine katlanmaktan daha önemli olmalıdır. Çünkü iş kazalarının neden olduğu maliyetler göz yumulacak cinsten değildir. Tedavi giderleri, mahkeme masrafları, onarım giderleri, iş gücü ve iş günü kayıpları, işe ara verilmesi yüzünden üretim kayıpları, fazla mesai giderleri ve kuruluşun itibar kayıpları hep olası giderlerdir.

İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ile, alınan önlemler sayesinde çalışanlar korunmuş olmakta, verim artışı ve kalite üstünlüğü sağlanarak üretim güvenliği yaratılmakta ve yapılan risk değerlendirme çalışmaları ve hazırlanan acil durum planları ile de işletme güvenliği sağlanmış olmaktadır.

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlar için iş güvenliğini sağlamak, herşeyden önce, yasal düzenlemelere uyulması ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması açısından önemlidir. İşverenler etik olarak çalışanların sağlık ve güvenliğinden sorumludurlar. Ancak bunun yanında üretim kayıplarına uğramamak, yüklü miktarlarda tazminat ödemek zorunda kalmamak ve üretimde işin aksamaması bakımlarından, işverenler için iş güvenliği ve işçi sağlığı konusu ayrıca önemlidir.

Bu nedenle işletmelerinde OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kuran ve ilgili standardın gerekliliklerine uygun faaliyet gösteren kuruluşlar bu sistemin belgesini de alabilirler. Bu sayede kuruluşların elde edecekleri avantajlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Kuruluşlar, çalışanları, kazalardan ve işyerinin olumsuz etkilerinden koruyarak, daha rahat ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmış olurlar.
  • Bu yüzden çalışanların motivasyonu yüksektir.
  • Çeşitli iş kazaları ve meslek hastalıkları yzünden ortaya çıkacak iş gücü kayıpları en düşük seviyeye çekilmiş olacaktır.
  • Bu durum doğal olarak maliyetlerin düşürülmesine, üretimin ve verimliliğin artasına neden olacaktır.
  • Sistematik olarak alınacak önlemler ile, çalışma ortamlarında, işletmeyi tehlikeye sokacak, yangın, makine arızaları ve benzeri her türlü durum ortadan kalkacaktır.
  • Yasal düzenlemelerin koşulları sağlanmış olacaktır.
  • Ulusal ve uluslararası kriterlere ve standartlara uygun üretim yapılacaktır.
  • Kuruluşun itibarı yükselecek ve önemli bir rekabet avantajı kazanacaktır.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, uygunluk değerlendirme faaliyetlerini, ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından aldığı yetkilerle sürdürmektedir. OHSAS 18001 Belgesi’nin ne olduğu ve bu belgenin bir kuruluşa hangi avantajları sağlayacağı konularında tereddüt edilen noktalar varsa, bu arada OHSAS 18001 Belgesi almak ihtiyacı duyuluyorsa, vakit geçirmeden TÜRCERT belgelendirme kuruluşuna başvurabilirsiniz. TÜRCERT, deneyimli yönetici ve çalışanları ile bütün yönetim sistemleri konusunda hizmet vermektedir.