İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları, işçi güvenliği, işletme güvenliği ve üretim güvenliğini sağlamak amacı ile yapılmaktadır. Bu çalışmalar ile, çalışanları korumak, üretim güvenliğini sağlamak, bu şekilde verim artışı elde etmek ve yangın ve diğer tehlikelere karşı işletme güvenliğini sağlamak hedeflenmektedir.

Yapılan istatistikler şunu gösteriyor: bir kazanın meydana gelmesinde önemli bir faktör olan tehliklei hareketler, yüzde 98 oranında insanlar tarafından yaratılmakta, yüzde 2 oranında ise doğal nedenlerle olmaktadır. Örneğin, deneyimsiz eleman çalıştırmak, başkasının işine karışmak, çalışma temposunun uygun olmaması, güvenlikli ekipman kullanmamak, en fazla rastlanan tehlikeli hareketlerdir. Çalışma alanında, yetersiz koruyucu ve güvenlik önelemlerinin olmaması, kullanılan araçların arızalı olması, yetersiz havalandırma koşulları ve yetersiz aydınlanma da insan kaynaklı tehlikeli durumlardır.

Sanayileşmenin hızlanmasına bağlı olarak işçi sağlığı ve iş güvenliği konusu daha ciddi sorunlar ortaya çıkarmaya başlayınca, bu aynı zamanda çalışan sağlığı yanında kuruluşların üretim ve iş verimini de etkilemeye başlayınca, bir çözüm bulmak ve bu konuda yaşanan sıkıntıları gidermek için, ülkeler çeşitli yasal düzenlemeler yapmaya başlamıştır. Aynı zamanda çeşitli uluslararası organizasyonlar da, işyerlerini çalışanlar için daha sağlıklı ve güvenlikli bir hale getirmek için çalışmalar başlatmıştır.

Bu kapsamda Britanya Standartları Enstitüsü, 1999 yılında, OHSAS İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarını tespit etmiş ve yayınlamıştır. birçok kuruluş bu konunun ciddiyetini kavramış ve işletmesinde risk yönetim stratejilerinin bir parçası olarak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurmuştur. Bu şekilde olası tehlikeler önceden tespit edilmekte ve gerekli önlemler zamanında alınabilmektedir. Bu sayede çalışanlar, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarına sahip olabilmektedir.

Kuruluşlar, işletmelerinde OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi’ni kurduklarında, bir de bu konudaki çabalarını kanıtlamak üzere OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi almaktadır. Çok sayıda belgelendirme kuruluşu, talep eden kuruluşlara bu belgeyi vermektedir. Bunun için firmanın önce hangi belgelendirme kuruluşundan bu belgeyi alacağına karar vermesi gerekir. Sonrasında bir sözleşme yapılır ve belgelendirme kuruluşu uygunluk değerlendirme çalışmalarına başlar. Önce sistem kuruluşu sırasında hazırlanan dokümantasyon çalışması kontrol edilir. Arkasından firmanın ofis ve tesislerinde, yerinde denetim çalışmaları yapılır. Bu denetimler sonunda denetçiler bir rapor hazırlar. Bu rapor sonucuna göre eğer firmanın OHSAS 18001 standardına uygun faaliyet göterdiğine karar verilirse, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi düzenlenir.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, uygunluk değerlendirme faaliyetlerini, ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından aldığı yetkilerle sürdürmektedir. OHSAS 18001 Belgesi’nin ne olduğu ve bu belgenin nasıl alınacağı konularında tereddüt edilen noktalar varsa, bu arada OHSAS 18001 Belgesi almak ihtiyacı duyuluyorsa, vakit geçirmeden TÜRCERT belgelendirme kuruluşuna başvurabilirsiniz. TÜRCERT, deneyimli yönetici ve çalışanları ile bütün yönetim sistemleri konusunda hizmet vermektedir.