Sağlıklı olmanın temel yöntemi sağlıklı beslenmek, bunun için de sağlıklı gıda ürünlerini tüketmektir. Sağlıklı gıda derken, içinde yeterli besin ögeleri bulunan ve kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik açıdan temiz olan gıda kasdedilmektedir. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte, her gün daha farklı, içeriği zengin ve daha fonksiyonel gıdalar üretilmektedir. Eğer yeterli kontrol sistemleri olmazsa, çeşitli etkenler yüzünden, gıdalardan kaynaklanan hastalıklar artacaktır.

Yapılan çeşitli araştırmalar, gıdalardan kaynaklanan hastalıkların, yüzde 93 oranında mikrobiyolojik etkenler yüzünden, yüzde 4 oranında ise kimyasal tehlikeler yüzünden ortaya çıktığı görülmüştür. Yaşanan gıda zehirlenmeleri ise yüzde 80 oranında, gıdaların yetersiz soğutulması yüzünden veya yiyeceklerin servis yapılmadan önce uzun süre bekletilmesi yüzünden, veya uygun olmayan sıcaklıkta depolanması yüzünden ya da bu işleri yapan çalışanların hastalıklı olmaları yüzünden meydana gelmiştir.

Bütün insanlar, gıdaların, temizlik ve hijyen koşullarına uygun ortamlarda üretilmesini, çalışanların bilinçli olmasını ve gıdaların sağlığı bozacak risklerden uzak tutulmasını beklemektedir. Aksi halde gıdaların olumsuz koşullarda ve kontrolsüz yöntemlerle üretilmesi, yasal düzenlemelerin izin vermediği katkı maddelerinin kullanılması, uygun olmayan hammaddelerin işlenmesi, bir gıda terörü yaratacaktır.

İnsan sağlığının önemsenmesi gerekmektedir. Bir taraftan devlet, yaptığı yasal düzenlemeler ile gıda güvenliğini sağlamaya çalışırken, diğer taraftan da ulusal ve uluslararası kuruluşlar bu konuda bazı standartlar hazırlayarak uygulamaya koymaktadır. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi de bu standartlardan biridir.

Süt üretimi yapan firmalar açısından da gıda güvenliği çok ciddi bir iştir ve üretim faaliyetlerinde azami ölçüde hijyen ve temizlik standartlarına uyulması gerekmektedir. Süt ve süt ürünlerinin kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik açıdan temiz olması ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uymakla sağlanabilir.

Bu sistemi işletmelerinde kuran ve yöneten süt ve süt ürünleri üretimi yapan kuruluşlar, bir belgelendirme kuruluşunun gerçekleştireceği denetimlerden olumlu şekilde geçmeleri halinde, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazanırlar.

Bu belgeye sahip olmanın en büyük avantajı, sistemsel yaklaşım sayesinde üretim risklerinin daha etkili, hızlı ve dinamik olarak kontrol edilmesidir. Riskli noktalar önceden tespit edildiği ve gerekli önlemler zamanında alındığı için üretim hatalarının önüne geçilmiş olur. Üretim hatalarının önünde geçmek ise üretim maliyetlerinin düşmesi demektir. Aynı zamanda gıda zehirlenmesi olayları tamamen önlenmiş olacaktır.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip kuruluşlar, bir taraftan imajlarını güçlendirirken, diğer taraftan da hem ülke içinde hem de ülke dışı piyasalarda rekabet imkanı kazanırlar. Rakiplerden hep bir adım önce olmak ciddi bir avantajdır.

Süt üretimi yapan firmaların neden ISO 22000 sertifikası alması gerektiği konusunda daha fazla bilgi almak isteniyorsa, belgelendirme çalışmaları, muayene ve test çalışmaları ve eğitim hizmetleri konusunda faaliyet gösteren TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun yönetici ve çalışanları her zaman yanınızda olacaktır.