TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., müşterilerine daha geniş bir alanda hizmet verebilmek için, ülke içinden ve ülke dışından farklı ülkelerin çeşitli akreditasyon kuruluşları ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Bugünkü durumda TÜRCERT şu üç akreditasyon kuruluşundan akredite olmuş durumdadır:

  • UAF - Amerikan Akreditasyonu ile TÜRCERT akreditasyon çalışmalarını tamamlamıştır.

United Accreditation Foundation (UAF), ISO / IEC 17021 uyarınca çeşitli yönetim sistemi programları için belgelendirme kuruluşlarına akreditasyon sağlar. ISO / IEC 17020 uyarınca kuruluşlar, kriterlerine göre yetkinliklerinin değerlendirilmesine ve UAF ve uluslararası standartlara ve yönergelere uygun olarak değerlendirilir. UAF, ISO / IEC 17025 uyarınca Test ve Kalibrasyon Laboratuvarları için akreditasyon planları, ISO 15189 uyarınca Tıbbi görüntüleme merkezleri ve ISO / IEC 17065 uyarınca Belgelendirme kuruluşlarına Amerika Birleşik Devletleri merkezli akreditasyon hizmetleri vermektedir, IAF tam üyesidir.

  • EAF (ENTERPRISE ACCREDITATION FOUNDATION, Wyoming Amerikan Akreditasyon Kurumu)

EAF 2015 yılında Amerika’da kurulmuştur ve uluslararası akreditasyon hizmeti vermektedir. Tamamen gönüllü çalışma ilkesi ile hareket etmektedir. Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmaktadır. Tarafsız ve bağımsız bir anlayış ile, uluslararası standartlara uygunluk verecek belgelendirme kuruluşlarına akreditasyon hizmeti vermektedir.

International Standardisation Organization
UAF - United Accreditation Foundation

EAF ağırlıklı olarak, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve benzeri yönetim sistemleri için ürün belgelendirme, personel belgelendirme, muayene ve laboratuvar sertifikası hizmetleri verecek belgelendirme kuruluşlarına akreditasyon vermektedir.

  • IHI ALLIANCE (International Halal Integrity Alliance, Uluslararası Helal Doğruluk İttifakı)

IHI ALLIANCE, küresel ticarette helal pazar anlayışının bütünlüğünü korumak için kurulmuş, uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. Helal gıda konusu gittikçe daha büyük boyutta dillenmeye ve önemsenmeye başlamıştır. Ancak helal gıda sanayi bu kadar büyürken, belgelendirme kuruluşlarına akreditasyon sağlayan henüz yeterli sayıda kuruluş bulunmamaktadır. Diğer taraftan helal ve haram kavramları üzerinde çelişkiler devam etmekte ve farklı yorumlar dile getirilmektedir. Bunun en büyük nedeni bilgi için güvenilir bir referans merkezinin bulunmamasıdır. Bugün için bu boşluğu 2007 yılında kurulmuş olan IHI ALLIANCE doldurmaktadır.

International Accreditation Forum
IAF Tam Üyesi

TÜRCERT, bir taraftan bu kuruluşlar ile fikir alışverişini sürdürürken, diğer akreditasyon kuruluşları ile de görüşmelerini sürdürmektedir. Bunlardan biri de TÜRKAK’tır (Türk Akreditasyon Kurumu).

TÜRKAK, uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek amacı ile 1999 yılında kurulmuştur. TÜRKAK, bu kuruluşların ulusal ve uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını sağlamış olmaktadır. Aynı zamanda uygunluk değerlendirme kuruluşları tarafından düzenlenen belgelerin ülke içinde ve ülke dışında kabul görmesini sağlamak amacı ile çalışmaktadır.

TÜRCERT, yürüttüğü belgelendirme çalışmaları yanında muayene ve test çalışmaları da yapmakta, ayrıca yönetim sistemleri konusunda eğitimler düzenlemektedir. Bu çalışmalarında tamamen gizliliğe önem veren ve tarafsız ve bağımsız olmak konusunda hassasiyet gösteren TÜRCERT, sunduğu hizmetlerde, müşterilerinin gereksinimlerini göz önünde bulundurmaya çalışmaktadır.

Bu amaçla da bugünkü durumda kendini sınırlı görmekte ve akreditasyon yelpazesini genişletmeye çalışmaktadır. Bunu yaparken de rekabet koşulları içinde davranmakta, yersiz yöntemlerle haksız rekabet yaratmamaya çalışmaktadır.

TÜRCERT, faaliyet gösterirken, hem ulusal ve uluslararası kuruluşların çıkardığı yeni uygulamaları ve direktifleri takip etmekte, hem de ülkenin yasal düzenlemelerini yakından izlemektedir. Hedefi, hizmet verdiği kuruluşların ve olası müşterilerinin beklentilerini karşılamak ve hizmet kalite düzeyini yükseltmektedir.

Gerekli altyapı çalışmalarını tamamlamış olan TÜRCERT, hizmet ağını genişletmek amacı ile yabancı akreditasyon kuruluşlarını da takip etmekte, onlarla görüş alışverişini sürdürmektedir.