Avrupa Birliği’nde yürütülen, ürünlerin serbest dolaşımı ve bu kapsamda teknik engellerin kaldırılması konusundaki yasal düzenlemeler uyum çalışmaları sonunda, ürünler üzerine CE etiketinin konulması zorunlu hale gelmiştir. CE etiketi, Avrupa Birliği tarafından çıkarılan ve uyulması zorunlu olan Yeni Yaklaşım Direktifleri içinde yer alan ürünlere konulan bir güvenlik işaretidir. Avrupa Birliği piyasasına sunulacak ürünlerin CE etiketi taşıması gerekmektedir.

CE etiketi uygulaması ile ülkemiz ekonomisi açısından da orta ve uzun vadede çok sayıda yarar sağlanmıştır. Örneğin,

 • Sanayi ürünlerinin kalite altyapısı güçlenmiştir.
 • Üretici firmaların iç ve dıs piyasalarda rekabet gücü yükselmiştir.
 • Piyasaya teknik düzenlemelere uygun ürünlerin sunulması ile tüketici hakları ve çıkarları korunmuş olmaktadır.
 • Avrupa Birliği ile entegrasyon çalışmalarında önemli adımlar atılmıştır.
 • Ürünlerimizin Avrupa Birliği pazarına girişinde karşılaşılan teknik engeller ortadan kaldırılmıştır.
 • Üretici firmaların dünya pazarlarına açılma imkanı artmıştır.

Ancak bunca uyum çalışmalarına ve katedilen yola bakıldığında Avrupa Birliği, ülkemiz tarafından atanan ve bildirimi yapılan onaylanmış kuruluşlar için gerekli prosedürleri tamamlamakta ağırdan almaktadır. Oysa Avrupa Birliği içinde CE işaretine yönelik uygunluk değerlendirme hizmetleri veren yetkilendirilmiş kuruluş sayısı 1500’ün üzerindedir.

Bu yüzden de üretici firmalar, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde ilan edilen onaylanmış kuruluşlara gitmek zorunda kalmaktadır. Bu durum bir yandan maddi külfet getirirken diğer yandan uygunluk değerlendirme işlemlerinin zaman almasına neden olmaktadır. Buna rağmen 1996 yılında yürürlüğe giren Gümrük Birliği Anlaşması gereğince, birlik üyelerinden gelen CE etiketli ürünler ülkemiz gümrüklerinde sorun yaşamamakta ve piyasaya sunulmaktadır.

Ürün belgelendirme CE işareti, Conformity Europe (Avrupa’ya Uygunluk) ifadesinin baş harflerinden oluşmuştur. Yeni Yaklaşım Direktifleri’nde, Avrupa Birliği’nde piyasaya sunulacak ürünlerde CE işareti için, üç temel gereklilik göz önünde tutulmuştur: ürünlerin hiçbir şekilde insan sağlığına zarar vermemesi, ürünlerin çevreye zarar vermemesi ve ürünlerin teknik yeterliliğe sahip olması.

Yeni Yaklaşım Direktifleri’nde her ürün grubu için temel gereklilikler ayrı ayrı belirlenmiştir. Bir örnek olması açısından Yapı Malzemeleri Direktifi ekinde yer alan Yapı İşleri İçin Temel Gerekler şu şekildedir:

 • Mekanik dayanım ve stabilite
 • Yangın durumunda emniyet
 • Hijyen, sağlık ve çevre
 • Kullanımda erişilebilirlik ve güvenlik
 • Gürültüye karşı koruma
 • Enerjiden tasarruf ve ısı muhafazası
 • Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı

Bu temel gereklere uygun olan yapı malzemeleri üzerine CE etiketi konabilir.

Sonuç olarak CE uygunluk işareti, Avrupa Birliği’nin 1985 yılında uygulamaya koyduğu Yeni Yaklaşım politikasının bir sonucudur. CE işareti, Yeni Yaklaşım Direktifleri’de yer alan ürünlerin, belirlenen sağlık ve güvenlik koşulları yanında, çevrenin ve tüketicinin korunması gereklerine de uygun olduğunu gösteren bir işarettir.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu sadece belgelendirme çalışmaları yapmamakta, bunun yanında çeşitli muayene ve test çalışmaları gibi teknik hizmetler de vermektedir. Bu nedenle, CE etiketinin ne anlama geldiği konusunda daha fazla bilgi almak istenirse, TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yönetici ve çalışanları her zaman yanınızda olacaktır.