Avrupa Birliği, Yeni Yaklaşım Direktifleri’ni, 1985 yılında yayınlamadan önce, Klasik Yaklaşım söz konusuydu ve her bir ürün için kendine özgü standartlar tespit ediliyordu. Ancak özellikle teknoljilerdeki hızlı değişim yüzünden, birlik standart güncellemelerini yapmakta ve yeni standartlar hazırlmakta güçlük çekmeye başlayınca, ürünleri gruplayarak bir çözüm arayışına gitti. Yeni Yaklaşım Direktifleri bu şekilde ortaya çıkmıştır. Bu yeni program aynı zamanda test ve muayene ve belgelendirme çalışmalarında da yeni düzenlemeler getirmiştir.

CE işaretleme yöntemi, bu aşamada ortaya çıkmış bir yöntemdir ve 1985 yılından beri uygulanmaktadır. CE etiketini taşıyan ürünlerin, insan ve hayvan sağlığı ve çevre koşulları bakımından Avrupa Birliği tarafından ortaya konulan kriterlere uygun olduğu kabul edilmiş olmaktadır.

Ürünlere CE etiketinin konmasında ise ürün gruplarına ve taşıdıkları risklere bağlı olarak farklı yollar izlenmektedir. Şimdi kısaca ürün belgelendirme çalışmalarının nasıl yapıldığına bakalım.

  • Teknik dosyanın hazırlanması

Üretici firmalar, üzerlerine CE etiketi koyacakları ürünler için, ürün özelliklerini ve ilgili direktifte açıklanan temel gereklere uygunluğunu gösterecek bilgi ve belgeleri içeren bir teknik dosya hazırlamak zorundadır. Bu teknik dosya ürünler düşük risk taşısa da yüksek risk taşısa da üretici firma tarafından hazırlanacaktır.

  • Üretici firmanın uygunluk beyanı vermesi

Üretici firma, ürün ile ilgili direktifin kriter ve standartlarının bütün gereklerini yerine getirdiğini ifade eden bir uygunluk beyanı hazırlar. Üretici firmanın, bütün koşullara uygun üretim yapıldığı açıkladığı bu uygunluk beyanı, hazırlanan teknik dosyaya konur.

  • Uygunluk değerlendirme çalışmasının yapılması

Eğer ürün düşük riskli bir ürün ise uygunluk değerlendirme çalışmasını üretici firma kendisi yapacaktır. Ürün ile ilgili bütün analizleri kendisi yapacak, test ve kontrolleri gerekirse bir test ve muayene kuruluşuna yaptıracak ve ürünün ilgili direktif kriterlerine uygun olduğuna kendisi karar verecektir. Ancak ürün yüksek risk grubuna giriyorsa üretici firmanın onaylanmış kuruluşa başvurması gerekmektedir.

  • Onaylanmış kuruluşa başvurulması

Sadece yüksek risk taşıyan ürünler için uygunluk değerlendirme çalışması, ülke içindeki veya ülke dışındaki onaylanmış kuruluşlar tarafından gerçekleştirilir. Onaylanmış kuruluş CE işareti için karar vermez, sadece direktif kriterleri açısından uygunluk değerlendirmesi yapar ve sonunda bir rapor hazırlayarak üretici firmaya teslim eder.

  • CE etiketinin ürüne konulması

Üretici firma, düşük riskli ürünlerde kendi uygunluk değerlendirme çalışmasına dayanarak, yüksek riskli ürünlerde ise onaylanmış kuruluşun vereceği raporu esas alarak ürün üzerine CE etiketini koyar. Eğer ürün beklenen kriterleri sağlamıyorsa, üretici firmanın, hiçbir şekilde ürün üzerine CE etiketi koymaması gerekir. Aksi halde bu durumun cezai yaptırımlarına maruz kalabilir.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu öncelikle belgelendirme çalışmaları üzerine yoğunlaşmıştır. Ancak bu çalışmaları yanında çeşitli test ve muayene çalışmaları gibi teknik hizmetler de sunmaktadır. Bu yüzden, CE etiketinin ne anlama geldiği ve ürün belgelendirmesi için neler yapmak gerektiği konularında daha geniş bilgi almak ihtiyacı duyulursa, TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun konularında uzman yönetici ve çalışanlarına başvurmakta tereddüt etmeyiniz.