Ülkemiz 1996 yılı başında Gümrük Birliği uygulamasına geçince, CE işareti de üretimin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bu durum ürünlerimizin kalitesini de mutlaka yükseltecektir. Daha önce, sadece Avrupa Birliği Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamındaki ürünlerin Avrupa Birliği ülkelerine gönderilmesi için zorunlu olan CE belgelendirme süreci, gümrük birliği ile birlikte artık ülkemizde piyasaya sunulacak ürünler için de zorunlu hale gelmiştir. Nasıl ki bu ürünler Avrupa Birliği piyasasına sunulamıyorsa, iç piyasaya sunulması da mümkün değildir.

Bu kapsamdaki ürünlerin üzerine, zorunlu olmadıkça başka bir işaret konulmamalıdır. Ancak bir ürün, ilgili direktifteki tanımlamadan daha farklı bir işleve sahipse, bu durumda ürün üzerine ilave işaretler konabilir. Ancak bu ilave işaret, CE işareti ile karıştırılmaya yol açmayacak ve CE işaretinin görülmesini ve okunmasını engellemeyecek şekilde ürün üzerine konmalıdır.

Ürün üzerine konulan CE işareti, çoğu zaman bir kalite göstergesi gibi kabul edilmektedir. Oysa bu doğru değildir. CE işareti taşıyan ürünlerin kaliteli ürün olduğunu kabul etmek, CE işaretinin ürün için bir garanti belgesi anlamı taşıdığını düşünmek yanlıştır.

CE etiketi, ürünün insanlar başta olmak üzere, bütün canlılar için can ve mal güvenliğine sahip olduğunu gösterir. Ama sırf bu yüzden o ürünün kaliteli olduğu algısına düşmek doğru değildir. Yeni Yaklaşım Direktifleri’nde yer alan bir ürün, güvenlik kriterlerine ve ilgili direktifin teknik gerekliliklerine uyularak üretilmiş olsa da, kullanılan malzeme kaliteli değilse, ürün de kaliteli olmayabilir. Ancak işin bir başka yönü daha var. İlgili direktiflerde açıklanan gereklilikler arasında kalite ile ilgili standartlara uyum da bekleniyorsa, bu durumda ortaya çıkan ürün elbette kaliteli olacaktır. Burada anlatılmak istenen, tek başına CE işaretinin, o ürünün kalitesinin de bir garantisi olmayacağıdır.

Kalite sistemlerinden beklenen, üretilen mal ve hizmetlerin, her zaman müşteri beklentilerini karşılayacak düzeyde olması, hatta bunun ötesine geçmesidir. Çok çeşitli kalite sistemleri bulunmaktadır. Her biri ilgili olduğu faaliyet alanına göre farklı kriterler içerse de hepsinin temelinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kriterleri bulunmaktadır. Bu standartlara uymak, müşteri yönü dışında, firmalar açısından da çok sayıda yarar sağlamaktadır. En başta üretim hatalarının önüne geçilmekte, bu şekilde maliyetler düşürülmekte, verimlilik arttırılmakta ve süreçler hızlanmaktadır. Gözardı edilmeyecek bu yararları yüzünden ürün ve üretim kalitesinin arttırılması için çeşitli sistemlere ve belgelere ihtiyaç duyulmaktadır.

Ülkemizde faaliyet gösteren TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından aldığı yetkilerle belgelendirme çalışmaları yapmaktadır. Ancak bu çalışmaları yanında, teknik olarak, müşterilerine çeşitli test ve muayene hizmetleri de vermektedir. Eğer CE işareti konusunda hala tereddüt edilen noktalar varsa ve ürünler ve üretim kalitesi için neden belgelere gerek duyulduğu konusunda daha detaylı bilgi almak istenirse, TÜRCERT, konularında uzman ve deneyimli yönetici ve çalışanları ile her konuda hizmet vermeye hazırdır.