CE etiketleme konusunda hep bu yanılgıya düşülmektedir. CE etiketi ve CE işareti bir kalite göstergesi değildir. Ürün üzerinde görülen CE etiketi, o ürünün kaliteli olduğunu gösteren bir işaret veya bir garanti belgesi anlamına gelmemektedir. Ürünlerin kaliteli olması başka bir konudur, ürünlerin CE Belgesi’ne sahip olması başka bir konudur.

Ürünlerin üzerinde görülen CE işareti, o ürünün Avrupa Birliği tarafından çıkarılan Yeni Yaklaşım Direktifleri’nde yer alan kriterlere ve teknik gerekliliklere uygun şekilde üretildiği, insanların ve diğer canlıların can ve mal için bir tehlike taşımadığı, sağlık için zararlı olmadığı ve kullanımının güvenli olduğu anlamlarına gelmektedir.

Oysa bir mal veya hizmetin kaliteli olması, o mal veya hizmetin iyi veya kötü olma özelliği ile ilgilidir. Burada kastedilen, mal veya hizmetin herhangi bir bakımdan üstünlüğü veya eksiklikliğidir. Bir mal veya hizmet, insanların beklenetilerine uygun üretilmişse, hatta bu beklentilerin ötesine geçebilmişse kaliteli demektir. Daha teknik ifade edilmek istenirse, kalite, bir ürün veya hizmetin, belirli bir ihtiyacı karşılayabilme kabiliyetini ortaya koyan bütün özellikleridir denebilir.

Bir sanayici için kalite demek, ürünün, aynı amaç için üretilmiş olan benzerlerinden ayıran özelliklerinin toplamıdır. Üretimde kalite, belirlenen sınırlar arasında kalabilme özelliğidir denebilir.

Dikkat edilirse bütün bu kalite tariflerinde, ürünün teknik özelliklerinden bahsedilmiyor. Sahip olması gereken koşul ve kriterlerden bahsedilmiyor. Bir ürün veya hizmetin sadece belirlenen standartlara uygun üretilmesi ve bu sınırlar içinde kalması kaliteli olması için yeterli olmaktadır. Oysa CE belgelendirmede asıl hedeflenen, ürünün sağlıklı ve güvenli olmasıdır. Bu açıdan bakıldığında bir ürün CE etiketi taşıyabilmek için beklenen niteliklere sahip olabilir ve üzerine CE etiketi iliştirilebilir, ama bu durum o ürünün kaliteli olduğu anlamına gelmemektedir.

Gerçi Yeni Yaklaşım Direktifleri’nde yer alan bir kısım ürünlerin teknik gereklilikleri içinde belli kalite standartları da bulunmaktadır. Böyle olunca bu ürünler doğal olarak hem CE belgelendirme açısından uygundur hem de kalite standartları açısından. Ama genel olarak ifade edildiğinde bir ürünün kalteli olması başka konudur, CE işareti taşıması başka bir konudur.

O zaman bir üretici firmanın ürünleri ne kadar kalite sistemlerine uygun üretilmiş olursa olsun, eğer bu ürün Yeni Yaklaşım Direktifleri’nde yer alan bir ürün ise ve Avrupa Birliği ülkelerinden birine gönderiliyor ise, mutlaka CE Belgesi’ne sahip olmak zorundadır. Bu ürünler kaliteli olsa da olmasa da eğer üzerilerinde CE işareti taşımıyorlarsa, Avrupa Birliği ülkelerine giremez, piyasaya sunulamaz.

Ülkemizde faaliyet gösteren TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından aldığı yetkilerle belgelendirme çalışmaları yapmaktadır. Ancak bu çalışmaları yanında, teknik olarak, müşterilerine çeşitli test ve muayene hizmetleri de vermektedir. Eğer CE işareti konusunda hala tereddüt edilen noktalar varsa ve ürün kalitesi ortadayken neden hala CE Begesi istendiği konusunda daha detaylı bilgi almak istenirse, TÜRCERT, konularında uzman ve deneyimli yönetici ve çalışanları ile her konuda hizmet vermeye hazırdır.