Organizasyonlar

ISO Uluslararası Standartlar Örgütü
ÖSAS Akreditasyon
EA Avrupa Akreditasyon Kurumu
UAF Amerikan Akreditasyon Kurumu
ILAC Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Kurumu
IHI ALLIANCE Uluslararası Helal Forumu
IEC Uluslararası Elektroteknik Komisyonu