Organizasyonlar

ISO Uluslararası Standartlar Örgütü
IAF Uluslararası Akreditasyon Forumu
EA Avrupa Akreditasyon Kurumu
Ösas Avusturya Akreditasyon Kurumu
ILAC Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Kurumu
IHI ALLIANCE Uluslararası Helal Forumu
IEC Uluslararası Elektroteknik Komisyonu