Sistem Belgelendirme

Organizasyon, kurum ve kuruluşların ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 10002 gibi standartların belgelendirme ve gözetim hizmetleri veriyoruz.


Ürün Belgelendirme

Ürünün özel ve uluslar arası standartlara göre belgelendirildiği CE, BRC, FSC, HACCP ve Helal ve diğer spesifik standartların belgelendirme ve denetim hizmetleri veriyoruz.


Belgelendirme

Tarım ürünleri ve doğal kaynakların uluslar arası standartlara göre İyi Tarım Uygulamaları, Organik Tarım ve GLOBALGAP belgelendirmesi hizmeti veriyoruz.


Sertifikasyon

Turizm sektörü hizmetlerinin özel ve uluslar arası standartlara göre ISO, HELAL, HACCP, HOTEQ500 ve 7 Yıldız belgelendirmesi ve denetim hizmeti veriyoruz.Teknik Kontrol ve Muayene Hizmetleri

Periyodik Kontroller

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İş güvenliği yönetmeliklerinin uygulandığı kurum ve kuruluşların tesis, tesisat, makine ve gereçlerin belli dönemlerde yapılması zorunlu muayene ve periyodik kontroller.

Muayene Hizmetleri
Periyodik Muayeneler ve Analizler
Test ve Analiz Hizmetleri

Onaylı Analizler

Teknik inceleme ve analiz laboratuvarımızda ce direktif testleri ile değişik sektörlerin zorunlu bakanlık tarafından uygulanması zorunlu test yönetmeliklerine iş ortamı uygunluk ölçümlerini teknolojik ekipmanlarımızla yapmaktayız.

Test Hizmetleri

Eğitimler

Kalite Eğitimleri KYS EĞİTİMLERİ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ

Eğitimin içeriğinde, kalite ile ilgili temel kavramlar, kalite gereksinimleri, kalite yönetim sistemlerinin ve belgelendirme çalışmalarının yararları, kalite yönetim sistemlerinde organizasyon yapısı gibi konular bulunmaktadır.

Çevre Eğitimleri ÇEVRE EĞİTİMLERİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ

Çevre Yönetim Sistemi temel kavramları, çevre politikasının esasları, çevre programının geliştirilmesi, sorumlulukların tanımlanması, çevre süreçlerinin tanımlanması, ilgili standart maddelerinin yorumlanması.

Gıda Eğitimleri GIDA EĞİTİMLERİ

GIDA GÜVENLİĞİ YS EĞİTİMLERİ

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin nasıl kurulacağı ve nasıl yönetileceği konusunda bilgileri aktarmak amacı ile verilir standardlar hakkında genel konular, gıda güvenliği ile ilgili temel kavramlar benzeri konuları kapsar.

Başdenetçi Eğitimleri BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ

DENETÇİ/TETKİKÇİ EĞİTİMLERİ

Eğitim yönetim sistemleri ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001 ve Helal standartlarının genel kavramların anlaşılması ve uygulanması, iyileştirme denetimleri, niteliğin artırılması ve dokümantasyon kurulumu içerir.