(LVD) Low Voltage Directive Yönetmeliği 2006/95/EC birbirine entegre edilmeden önce test dosyasında ki en eski yönetmelikti.
Bu direktif 26 Aralık 2005 yılında kabul edilmiş ve aşağı yukarı olarak 20 gün içerisinde 16 Ocak 2005 yılında yürürlüğe girmiştir. Aynı tarihte eski LVD Yönetmeliği olan 73/23/EEC kaldırılmıştır.
29 Mart 2014 tarihi ile Alçak Gerilim Direktifi yeniden şekillendirilmiş ve L 96 numarası altında AB Resmi Gazetesinde yayımlanmıştır.20 Nisan 2016’ya kadar geçiş süreci vardır, bu tarihten itibaren 2014/35/EU geçerli olacaktır.
Nisan 2016’dan önce standartta olan ürünler, eski 2006/95/EC LVD Yönetmeliği , Nisan 2016’dan sonra standarda giren ürünler ise yeni 2014/35/EU LVD Yönetmeliğine göre değerlendirilecekler. Yeni LVD yönetmeliği/direktifi  eskisine kıyasla üreticileri ve ekonomik aktörleri Avrupa Marketlerinde bir dizi değişiklikle karşı karşıya bırakıyor.

20 Nisan 2016 tarihi itibarı ile 2006/95/EC LVD direktifi yayımdan tamamen kalkmış olup, belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipmanlar yeni direktif olan 2014/35/EU kapsamında değerlendirilmeye başlanmıştır. Ülkemizde de 02.10.2016 tarihli ve 29845 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yeni LVD Yönetmeliği, 2014/35/AB olarak tanımlanmaktadır. Yeni yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte eski adıyla 2006/95/AT LVD Yönetmeliği yürürlükten kalkmıştır.
Yeni yönetmeliğin amacı, iç pazarın işleyişini sağlarken piyasadaki elektrikli ve elektronik ekipmanların, insanların, evcil hayvanların ve malların sağlık ve güvenliğini üst düzeyde koruyan gerekliliklere sahip olmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Bu Yönetmelik, “Patlayıcı ortamlarda kullanılmak için tasarlanan elektrikli ekipmanlar, Radyoloji ve tıbbi amaçlar için tasarlanan elektrikli ekipmanlar, Yük ve yolcu asansörleri için tasarlanan elektrikli parçalar, Elektrik sayaçları, Evsel kullanım için fişler ve prizler, Elektrikli çit kontrolörleri, Radyoelektrik parazit, Gemilerde, uçaklarda veya demiryollarında kullanılmak üzere tasarlanan ve uluslararası güvenlik hükümlerine uygun elektrikli ekipmanlar, Araştırma ve geliştirme tesislerinde yalnızca profesyonel personel tarafından kullanılmak üzere özel üretilmiş değerlendirme kitleri” gibi ekipmanlar ve durumlar dışında, alternatif akım için 50 V – 1000 V, doğru akım için 75 V – 1500 V arasındaki gerilimlerde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli ekipmanları kapsamaktadır.

Yeni 2014/35/EU LVD Yönetmeliğindeki Başlıca Değişiklikler

  • Yeni LVD Yönetmeliği emniyet kapsamı evcil hayvanları içerecek şekilde genişletildi
  • Teknik dosyada ürüne ait risk analizi ve değerledirmesi bulunacak.
  • Piyasa gözetimi prosedürleri eklenerek,market denetimi daha güçlü hale gelecek.
  • Onaylanmış kuruluş gerekliliği tamamen Yeni 2014/35/EU LVD Yönetmeliği ile birlikte kaldırılacak.
  • Kimyasal,mekanik,gürültü,titreşim ve ergonamik risklerde yeni 2014/35/EU LVD Yönetmeliğikapsamında değerlendirmeye alınacak.
  • CE işaretlemesinin teknik dokümantasyonu ve AT Uygunluk Beyanının yayınlanması sorumluluğu tamamen üreticinin olacak.
  • Yeni 2014/35/EU LVD Yönetmeliği CE teknik dokumantasyonu ürün pazara sürüldükten sonra 10 yıl süreyle saklamak zorunluluğu getiriliyor.
  • Ürünlerde tip,parti ve seri numarası taşıması zorunluluğu olacak.
  • Yeni 2014/35/EU LVD Yönetmeliği ile ürüne uygun harmonize standart bulunmuyorsa, uygun yerel standartlar veya IEC standartları kullanılabilecek.