Avrupa Birliği direktiflerine uyum sağlamak için, uyumlaştırma süreci içinde benimsenecek teknik yasal düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanabilmesi amacı ile gerekli hukuki altyapının kurulması çalışamlarına başlanmış ve bu kapsamda 2001 yılında, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayınlanarak 2002 yılı Ocak ayında yürürlüğe girmiştir.

Aynı zamanda bu kanuna dayanılarak, yasanın uygulama usul ve esaslarını belirlemek üzere şu yönetmelikler hazırlanmıştır:

 • Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik
 • CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik
 • Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik

Bu yönetmelikler yasa ile aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Daha sonra da Avrupa Birliği’nin yayınladığı Yeni Yaklaşım Direktifleri teker teker ele alınarak, ilgili Bakanlıklar tarafından yasal düzenlemeler haline getirilmiş ve her biri ayrı ayrı yayınlanmıştır. Bu şekilde ülkemizde üretilen ve piyasaya sunulan bu kapsamdaki ürünlere CE etiketi konmaya başlanmıştır.

Ürünlere CE etkietinin konmasının başta üretici firmalar açısından olmak üzere sayısız yararı bullunmaktadır. Bunlardan birkaçı şu şekilde sıralanabilir:

 • CE etiketi, ürünlere Avrupa Birliği ülkelerinde serbestçe dolaşım ve pazarlanma imkanı sağlar.
 • Bir anlamda CE etiketi ürünün pasaportu kabul edilebilir.
 • Ticari açıdan CE etiketli ürünler, Avrupa Birliği ülkelerinde serbestçe piyasaya sunulma imkanı bulur.
 • Üretici firmalar CE etiketi sayesinde uluslararası düzeyde ürünlerini pazarlayabilirler.
 • Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamındaki ürünlerin, herhangi bir Avrupa Birliği ülkesine girebilmesi için üzerinde CE etiketi olması yeterlidir.
 • CE etiketi, Yeni Yaklaşım Direktifleri’ne uyumlu olmanın bir göstergesidir.
 • CE etiketi, ürünlerin Avrupa Birliği yasal düzenlemelerine uygunluğunu gösterir.
 • CE etiketi, ürünün sağlık ve güvenlik koşullarına uygun olarak üretildiğini gösterir.
 • CE etiketi, ürün kalitesinin başladığı seviyeyi gösterir.
 • CE etiketi, kesinlikle bir kalite göstergesi veya bir garanti belgesi değildir.
 • CE etiketi taşımayan ürünler, emniyetsiz güvensiz ve sağlıksız olarak kabul edilir ve piyasaya sunulamazlar. Bu açıdan bu ürünlere kalitesiz ürün denebilir.
 • CE etiketi taşıyan ürünler, Avrupa Birliği ülkelerinde, sadece normlarla ilgili yasal gerekçeler ileri sürülerek geri çevrilemezler.

Bu yararları ile ürünlere konulacak CE etiketi, üretici firmalar için ciddi anlamda rekabet avantajı yaratmakta ve firma imajını güçlendirmektedir. Diğer taraftan üretici firmalar, belirlenen kriterler doğrultusunda üretim yapacaklarından, hata oranları düşecek, maliyetleri inecek ve karlılıkları yükselecektir.

Konuya bir de ters açıdan bakılacak olursa, CE etiketinin olmaması demek, Yeni Yaklaşım Direktifleri’nde yer alan 23 ürün grubuna dahil hiçbir ürünün Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilememesi demektir.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu sadece belgelendirme çalışmaları yapmamakta, bunun yanında çeşitli muayene ve test çalışmaları gibi teknik hizmetler de vermektedir. Bu nedenle, CE etiketi ve CE etiketinin yararları konusunda daha fazla bilgi almak istenirse, TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yönetici ve çalışanları her zaman yanınızda olacaktır.