Avrupa Birliği’nin 1985 yılından bugüne uyguladığı Yeni Yaklaşım proramına göre, ürünlerin sahip olması gereken asgari güvenlik koşulları, üye ülkeler tarafından uyumlaştırılmıştır. Bu ürünlere yönelik ayrıntılı teknik kurallar ise şu kuruluşlar tarafından hazırlanmıştır:

  • Avrupa Standardizasyon Komitesi
  • Avrupa Elektronik Standardizasyon Komitesi
  • Avrupa Telekomünikasyon Standartlar Enstitüsü

Yeni Yaklaşım programı, hazırlanan direktiflerle teknik mevzuatın uyumlaştırılması yanında, ürünlerin asgari güvenlik koşullarını, test yöntemlerini ve uygunluk değerlendirme hizmeti veren kuruluşların teknik çalışma yöntemlerini de tespit etmiştir.

Yeni Yaklaşım Direktifleri’nde ürün grupları bazında amaç ve kapsam tanımlanmıştır. Ayrıca iç üretimin kontrolü, teknik dosyaların hazırlanması, güvenlik koşulları, piyasa denetimi ve piyasaya arzın engellenmesi, zorlayıcı güvenlik kuralları, standartlar ve standartların olmadığı durumlar gibi bir dizi konu yer almaktadır. Aynı zamanda Yeni Yaklaşım Direktifleri’nde, ürünlerde CE etiketinin kullanılmasına, CE işaretinin kapsamına ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarının çalışma düzenlerine yönelik esaslar da bulunmaktadır.

Avrupa Birliği daha sonra, teknik düzenlemelere uyum sağlamanın ürünlerin serbest dolaşımı bakımında yeterli olmadığını görünce, sistemi desteklemek amacı ile 1989 yılında Global Yaklaşım 1990 yılında ise Modüler Yaklaşım anlayışına geçmiş ve ürünlerin test ve uygunluk değerlendirme süreçlerini belirlemiştir.

Global Yaklaşım, test, muayene ve belgelendirme konusunda karşılıklı uyum ve tanımayı hedeflemiş ve ürünlerin uygunluk değerlendirme işlemlerini onaylanmış kuruluşlara bırakmıştır.

Modüler Yaklaşım ise ürünlerin özelliklerini ve taşıdıkları risk seviyelerini esas alarak uygunluk değerlendirme yöntemlerini belirlemiştir. Bu modüller A’dan H’ya kadar sekiz tanedir.

Ürünlerin üzerine CE etiketi koyma yükümlülüğü, Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren bütün ürünler için geçerlidir. Bu bakımdan,

  • Avrupa Birliği ülkelerinde veya birlik dışında bir ülkede üretilen bütün yeni ürünlere
  • Avrupa Birliği dışında bir ülkeden ithal edilen kullanılmış ürünlere
  • Ciddi olarak değişim görmüş ancak direktiflere göre yeni ürün olarak kabul edilen ürünlere

CE etiketi konmak zorundadır.

Sistem karmaşık görünse de CE etiketi neden gereklidir sorusunun cevabı oldukça basittir. Hedeflenen sadece insan sağlığı, hayvan ve bitki sağlığı, can ve mal güvenliği ve çevrenin ve tüketicinin korunmasıdır.

Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren başlıca ürün grupları, alçak gerilim cihazları, basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, oyuncaklar, elektromanyetik uygunluk, radyo ve telekomünikasyon terminal ekipmanları, makinalar, dondurucular, inşaat malzemeleri, kişisel korunma araçları, yolcu taşıma amaçlı kablo üzerinde hareket eden araçlar, asansörler, otomatik olmayan tartı aletleri, tıbbi araçlar, vücuda yerleştirilen tıbbi araçlar, in vitro tıbbi tanı cihazları, yeni sıcak su kazanları, gaz yakan araçlar, sivil kullanım amaçlı patlayıcılar, patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar, açık havada kullanılan ekipmandan çevreye yayılan gürültü, gezi amaçlı tekneleri gibi ürünleri içermektedir.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu sadece belgelendirme çalışmaları yapmamakta, bunun yanında çeşitli muayene ve test çalışmaları gibi teknik hizmetler de vermektedir. Bu nedenle, CE etiketinin neden gerekli olduğu konusunda daha fazla bilgi almak istenirse, TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yönetici ve çalışanları her zaman yanınızda olacaktır.