Yeni Yaklaşım Direktifleri’nde ürünler düşük riskli ürünler ve yüksek riskli ürünler şeklinde iki gruba ayrılmıştır. Bir ürünün hangi gruba girdiği ilgili direktifte açıklanmıştır. Tereddüt duyulan durumlarda ise test ve muayene kuruluşları veya laboratuvarlar aracılığı ile ürünün hangi gruba girdiği tespit edilebilir.

CE işareti konulacak ürünler insan sağlığı, can ve mal güvenliği ve çevre koşulları bakımından risk yaratmıyorsa, düşük risk söz konusudur ve üretici firmalar bu durumda uygunluk değerlendirme çalışmalarını kendileri yaparlar. Ürünlerinin ilgili direktife uygun olup olmadığını kendileri tespit ederler ve uygun olması durumunda bir uygunluk beyanı düzenleyerek ürüne CE etiketini kendileri koyarlar. Buna rağmen isteyen üretici firmalar düşük riskli ürünleri için bir test ve muayene kuruluşuna ya da bir laboratuvara başvurabilirler. Ayrıca isterlerse bu konuda danışmanlık hizmeti de alabilirler.

Ancak ürünler, yukarıda sayılan riskleri içeriyorsa, bu durumda mutlaka Avrupa Birliği üyesi ülkelerde faaliyet gösteren, ama diğer ülkelerde de şube veya temsilcilikleri bulunan bir onaylanmış kuruluşa başvurma zorunluluğu vardır. Bu onaylanmış kuruluş bir belgelendirme kuruluşu olabileceği gibi muayene ve test hizmetleri veren bir kuruluş ya da bir laboratuvar da olabilir. Bu kuruluşlar tarafından yapılacak test ve muayene çalışmaları ile ürünün ilgili direktiflere uygunluğu tespit edilir. Yani yüksek riskli ürünlerde, yetkili bir kuruluşun raporu esas alınacaktır.

Bu kuruluşlar yetkiyi, ulusal veya uluslararası akreditasyon kuruluşlarından alırlar. Bu kuruluşlar yaptıkları muayene ve test sonuçlarına göre ürünlerin istenilen kriterlere ve temel gereklere uygunluğunu gösteren bir rapor düzenlerler. Bu raporun sonucunda göre üretici firma uygunluk beyanı düzenleyerek ürüne CE işareti iliştirebilir.

Burada en önemli nokta CE işaretinin ürünlere konulması için, ilgili direktiflere ve ulusal yasal düzenlemelere uygun üretim yapıldığından emin olmaktır. Riskli ürünler için gerekli testler ve muayene işlemleri, yetkili kuruluşlar tarafından yapıldığı için burada büyük bir sorun yoktur. Ancak düşük riskli ürünlerde sorumluluk üretici firmalarda olduğu için, en fazla sıkıntı yaşanılan konu budur. Üretici firmalar eğer ürünleri konusunda emin değillerse, hiçbir şekilde bu ürünlere CE etiketi koymamalı ve Avrupa Birliği piyasalarına sunmamalıdır. Aksi halde ürünler piyasadan toplatılacağı gibi yasal müeyyidelerle karşı karşıya kalma riski de vardır. CE etiketini koymak üretici firmalara ağır sorumluluklar yüklemektedir. Tüketicinin bu ürün yüzünden zarar görmesi dumunda 70 milyon Euro’yu bulan tazminat talep etme hakkı bulunuyor.

Kısaca ürünlere konulacak CE etiketi ciddi anlamda rekabet avantajı yaratmakta ve firma imajını güçlendirmektedir.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu sadece belgelendirme çalışmaları yapmamakta, bunun yanında çeşitli muayene ve test çalışmaları gibi teknik hizmetler de vermektedir. Bu nedenle, CE işareti ve CE işaretinin nasıl konulacağı konularında daha fazla bilgi almak istenirse, TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yönetici ve çalışanları her zaman yanınızda olacaktır.