Elektromanyetik uyumluluk (EMC), elektromanyetik enerjinin yaratılması, iletilmesi ve alınması durumlarında sağlanan her türlü etki olarak tanımlanmaktadır. Bugün, bir elektronik ürünün pazarlanabilmesi açısından elektromanyetik uyumluluk çok önemli bir kriter olarak kabul edilmektedir ve bu konuda standartlar geliştirilmiştir. Eğer bir ürün herhangi bir ülkenin elektromanyetik uyumluluk koşullarını sağlamıyorsa, ürünün o ülkede satılması mümkün değildir.

Teknoloji geliştikçe, elektronik araçların ya da sistemlerin tasarımında elektromanyetik uyumluluk konusu, diğer geleneksel tasarım kriterleri ile birlikte önemli bir tasarım kriteri olmuştur. EMC standartları, 1996 yılından sonra, bütün elektronik araçlar için zorunlu hale gelmiştir. Bu nedenle ürünlerini satmak isteyen üretici firmalar, ürettikleri elektrik veya elektronik araçları EMC testlerinden geçirdikten sonra, sonuçlar olumlu ise, bu araçların üzerine CE işaretini koyabilmektedir.

Avrupa Birliği’nin çıkardığı yeni yaklaşım direktifleri kapsamında, makinaların genellikle tabi olduğu yönetmelikler şunlardır:

      2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği

      2006/95/AT Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD)

      2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMC)

Bu yönetmelikler içinde 2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMC) kapsamında yapılacak çalışmalar ise şu şekildedir:

      TS EN 61000-6-2 standardı elektriksel testleri (Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 6-2: Genel standartlar - Endüstriyel çevreler için bağışıklık)

      TS EN 61000-6-4 standardı elektriksel testleri (Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 6-4: Genel standartlar - Endüstriyel ortamlar için yayınım standardı)

      Makina uygunluk değerlendirme denetimin yapılması

Bu test ve muayene çalışmaları, çeşitli kuruluşlar ve laboratuvarlar tarafından yapılmaktadır. Bu kuruluşlar, EMC testleri yanında diğer teknik hizmetleri de verebilmektedir. Ancak bunun için ulusal veya uluslararası akreditasyon kuruluşlarından akredite olmaları yani yetki almaları gerekmektedir. Bu olmazsa, yapacakları muayene ve test çalışmaları sonunda hazırlayacakları raporların bir geçerlilikleri olmayacaktır.

Elektromanyetik uyumluluk konusunda hem araç seviyesinde hem de sistem seviyesinde çeşitli testler yapılmaktadır. Bu testlerde kullanılan ölçütler de EMC standartları olarak tespit edilmiştir. Bu standartlar, ürünün elektromanyetik olarak kalitesini belirleyen başlıca unsurlardır. Standartlarda iki önemli unsur yer alır: test sınır değerleri ve test yöntemleri.

Avrupa Birliği tarafından yayınlanan Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi (EMC), çalışması sırasında diğer elektronik araçları bozabilecek veya elektronik araçlardan etkilenip bozulabilecek bütün elektrikli ve elektronik araçlara uygulanacak temel gerekleri göstermektedir. EMC testleri bir dizi test serisi olmakla birlikte ürünlerin çalışması sırasında birbirleri ile olan uyumluluğunu ortaya koyar.

EMC testleri genelde ilgili standartlar esas alınarak yapılır ve değerlendirilir. Elektromanyetik uyumluluk konusunda iki temel test söz konusudur: elektromanyetik parazit yayma (Emission) ve elektromanyetik parazite bağışıklık (Immunity).

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, çeşitli muayene ve test çalışmaları arasında, EMC testlerini de yapmaktadır. Özellikle ürünlerine CE etiketi koyacak firmaların, ürünlerini test ettirmeleri, sonradan yaşanacak anlaşmazlıkların önünde geçmek açısından önemlidir. Üzerine CE etiketi konulan ürünler eğer ilgili standartların gereklerini sağlamıyorsa, bu ürünler piyasadan toplatılabilir.

EMC Elektromanyetik Uyumluluk Testi için deneyimli ve uzman bir kadroya sahip olan TÜRCERT belgelendirme kuruluşu her zaman yanınızdadır.