ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı, Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından geliştirilmiştir ve en son 2008 yılında revize edilmiştir. İşletmelerinde bu sistemi kuran ve belli bir süre sistemin gerekliliklerine uygun şekilde yöneten kuruluşlar, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alabilirler. Bu belgeyi almak için mutlaka bir belgelendirme kuruluşuna müracaat edilmesi gerekmektedir.

Belgelendirme kuruluşları yapacakları denetim sonunda, kuruluşun bu belgeyi almaya hak kazandığına karar verirlerse, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ni düzenleyerek kuruluşa teslim ederler. İşte bu belgelendirme çalışmalarının temeli bu denetim çalışmalarıdır. Önce sistem kuruluşu sırasında hazırlanması gereken dokümanlar üzerinden sonra da işletmenin ofis ve tesislerinde, yani mal veya hizmet üretilen yerde yapılan denetimlerin amacı, sistemin gereklerine uyulup uyulmadığını gözlemlemektir.

Ancak bunun öncesinde bir koşul daha bulunuyor. Bu da o belgelendirme kuruluşunun akredite bir kuruluş olup olmamasıdır. Daha basit bir ifade ile, belge düzenlemeye yetkili olup olmadığıdır. Belgelendirme kuruluşu seçiminde kuruluşlar tamamen serbesttir, ancak seçtikleri kuruluşun akreditasyonunun olup olmadığı, varsa hangi kuruluş adına belge düzenleme yetkisi bulunduğu mutlaka araştırılmalıdır.

Belgelendirme kuruluşlarının bir kısmı TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir. Bu durumda bu belgelendirme kuruluşları, firmalara TÜRKAK logolu ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi verirler. Bir kısım belgelendirme kuruluşları ise ANAB, ANSI-ASQ Ulusal Akreditasyon Kurulu tarafından akredite edilmiştir. ANAB bir Amerikan kuruluşudur ve ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi için belgelendirme yapacak kuruluşlara akreditasyon vermektedir.

Hangi kuruluştan akredite olurlarsa olsunlar bütün belgelendirme kuruluşları, denetim çalışmalarına başlarken, uygun NACE kodlarına göre kuruluşa iç veya dış kaynaklı olabilecek ISO 9001 baş denetçisi ve denetçiler atar.

NACE kodlaması, Avrupa Birliği’nde Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması anlamına gelmektedir. Ekonomik faaliyetlere yönelik istatistiklerin tutulması ve yayılması amacını taşımaktadır. Faaliyet konularına göre kuruluşlara verilen altı haneli bir koddur. Avrupa Birliği uyum çalışmaları kapsamında bizde de kullanılmaya başlanmıştır.

Kuruluşa atanan denetçiler önce bir denetimi planı hazırlarlar. Kuruluş bu plana onay verirse, denetim çalışmalarına başlanır. Bu çalışmalarda önce, kuruluşun ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardını esas alarak hazırlamış olduğu bütün dokümantasyon incelenir. Arkasından kuruluşun, hazırlanan süreçlere ve dokümanlara uygun faaliyet gösterip göstermediği, iş üzerinde denetlenir.

Kısaca denetimler, dokümanlar ve uygulamalar üzerinden iki aşamalı yapılır. Bu denetimlerde karşılaşılan eksikler veya aksaklıklar eğer o sırada giderilebilecek türden ise bunların tamamlanması beklenir aksi halde bütün bulgular, yazılacak denetçi raporunda yer alır. Kuruluşun belgeyi hak edebilmesi için, raporda gösterilen uygunsuzlukların majör olanlarını, yani ciddi boyutta olanlarını, verilen süre içinde gidermiş olması gerekir.

En uygun ISO 9001 Belgesi almak için uygulamalar konusunda daha açıklayıcı bilgiler almak isteniyorsa, belgelendirme çalışmaları, muayene ve test çalışmaları ve eğitim hizmetleri alanında faaliyet gösteren ve bu konuda yetenekli ve deneyimli yönetici ve çalışanlara sahip olan TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, hızlı ve sağlıklı hizmet vermek için yanınızdadır.