Çevre Yönetim Sistemi’ni kuran ve yöneten kuruluşlar, çevresel performanslarını artırmakta, çevre ile ilgili konuları daha sistematik ve planlı bir şekilde ele almaktadırlar. Aynı zamanda bu konudaki yasal düzenlemelere kolayca uyum sağlamakta ve çevre ile ilgili tüm süreçlerde kontrolu ellerinde tutmaktadırlar. Çevresel kriterlerin uygulanması, kuruluşun, temiz üretim, eko-verimlilik ve çevre dostu üretim potansiyelinin ortaya çıkmasını da sağlamaktadır.

Diğer yandan, kuruluşun verimliliği ve karlılığı bakımından enerji ve hammadde tüketiminde tasarruf elde edilmekte, atık miktarında düşme görülmekte ve ürün maliyetinde düşüş paralelinde verimlilikte artmaktadır.

ISO 14001 standartlarına göre üretim yapmak bir yerde yasal düzenlemelere de uyum sağlamak demek olduğundan, kuruluş yasal yükümlülüklerini tam olarak ve zamanında yerine getirmiş olacak, bu yüzden ceza uygulamalarına maruz kalınmayacaktır.

ISO 14001 Belgesi’ne sahip olmak, elbette kuruluşun piyasa imajı ve itibarı açısından önemli bir sonuçtur. Aynı zamanda kuruluşa rekabet avantajı kazandırması da küçümsenecek bir şey değildir.

Peki, bu kadar avantaj sağladığına göre, bu belgeye sahip olmak isteyen kuruluşlar nereye başvuracaklardır?

Ülkemizde faaliyet gösteren çok sayıda belgelendirme kuruluşu bulunmaktadır. Bu kuruluşlar firmaların talepte bulunması halinde denetim çalışmalarını planlamakta ve denetçilerin yapacakları denetim sonunda düzenlenecek rapora göre firmanın belgeyi hak edip etmediğine karar vereceklerdir.

Uygunluk değerlendirme faaliyetleri, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı gereklilikleri esas alınarak yapılacaktır.

İşletmelerinde ISO 14001 standardını kuran ve bu standardın gerekliliklerine uygun şekilde yöneten kuruluşlar, belgelendirme kuruluşunu seçerlerken dikkatli olmak zorundadırlar.

Belgelendirme kuruluşları, Ekonomi Bakanlığı tarafından 2012 yılında çıkarılan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik hükümlerine tabidir. Bu yönetmelik, piyasaya sunulcak ürünlerin ilgili teknik düzenlemelere uygun olup olmadığının muayene edilmesi, test edilmesi veya belgelendirilmesi amacı ile faaliyette bulunacak olan, uygunluk değerlendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşların, taşıması gereken asgari kriterleri, çalışma yöntemlerini ve faaliyetleri ile ilgili uygulanacak yaptırımları düzenlemek amacı ile çıkarılmıştır.

Burada önemli olan nokta, belgelendirme kuruluşlarının, ulusal veya uluslararası bir akreditasyon kuruluşundan yetki almalarıdır. Ancak bu yetkiye dayanarak belgelendirme kuruluşları uygunluk değerlendirme çalışmaları veya muayene ve test çalışmalarını yaparlar. Aksi halde düzenleyecekleri raporlar ve belgeler geçerli kabul edilmezler.

Ülkemizde TÜRKAK, 2001 yılından beri akreditasyon hizmeti vermektedir. TÜRKAK, Avrupa Akreditasyon Birliği, Uluslararası Akreditasyon Forumu ve Uluslararası Laboratuar Akreditasyonu Birliği’nin tam üyesidir. Ülkemizdeki belgelendirme, muayene ve test kuruluşlarının akreditasyonunu TÜRKAK yapmaktadır.

Ülkemizde faaliyet gösteren TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından aldığı yetkilerle belgelendirme çalışmaları yapmaktadır. ISO 14001 Belgesi’nin ne olduğu ve nereden alınacağı konularında tereddüt edilen noktalar varsa, bu arada ISO 14001 Belgesi almak ihtiyacı duyuluyorsa, TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, konularında uzman ve deneyimli yönetici ve çalışanları ile her konuda hizmet vermeye hazırdır.