Kalite Yönetim Sistemi’nin standart yapısı içinde yedinci başlık hizmet gerçekleştirme olarak tespit edilmiştir. Bu başlığın üçüncü maddesi tasarım ve geliştirme başlığını taşımaktadır ve bu başlık altında şu konular ele alınmaktadır:

 • Tasarım ve geliştirmenin planlanması
 • Tasarım ve geliştirme girdileri
 • Tasarım ve geliştirme çıktıları
 • Tasarım ve geliştirmenin gözden geçirilmesi
 • Tasarım ve geliştirmenin doğrulanması
 • Tasarım ve geliştirmenin geçerli kılınması
 • Tasarım ve gözden geçirme değişikliklerinin kontrolü

Bir tasarım ve geliştirme çalışmasının başlatılması açısından girdilerin önemi fazladır. Bu girdilere uygun şekilde çıktıların tanımlanması ve üretimin beklenmesi de önemlidir. Ancak bir tasarım ve geliştirme projesi birçok adımdan meydana gelebilir ve belki de farklı ünitelerin ortak yürütmesi gereken bir çalışma olabilir. Yani uzun soluklu ve karmaşık yapıda bir proje olabilir. Tasarım ve geliştirme faaliyetlerinin, hemen hemen her aşamasında gözden geçirme toplantıları bu aşamaları kontrol altında tutmak ve girdiler ile çıktıların uyumlu olmasını sağlamak için gerçekleştirilmektedir.

Ancak bu süreç içinde yapılması gereken bir diğer çalışma ise tasarım ve geliştirmenin doğrulanması çalışmasıdır. Bu çalışma, projenin uygun aşamalarında gerçekleştirilir ve tasarım çıktılarının, tasarım girdi koşullarını karşılamasını sağlamak amacı ile yapılır. Böyle bir çalışmada doğrulanması beklenen çeşitli maddeler olabilir. Örneğin,

 • Müşteri gereksinimlerinin karşılandığı ve müşteri tatminin sağlandığı doğrulanabilir
 • Yeni tasarlanan bir ürünün veya değiştirilen mevcut bir ürünün spesifikasyonları doğrulanabilir
 • Servis gereksinimleri doğrulanabilir
 • Üretim süreç spesifikasyonları doğrulanabilir

Tasarım ve geliştirmenin doğrulanması için farklı yöntemler kullanılabilir. Bazen alternatif hesaplamalar yapılarak sonuçlar karşılaştırılır. Bazen yeni bir tasarım, eğer varsa benzer bir tasarım ile karşılaştırılır. Doğrulama çalışmaları sırasında testler, deneyler veya farklı demonstrasyonlar da yapılabilir. Tasarım aşamalarında tutulan kayıtları, raporları veya doldurulan formları gözden geçirmek de bir yöntem olabilir. Bu anlamda prototip ürünlerle ilgili çizimler, resimler ve malzeme şartnameleri de kullanılabilir. Bazen de tarafsız bir jüri kurularak bağımsız ve analitik bir değerlendirme yapılması talep edilebilir.

ISO 9001 Tasarım ve geliştirme faaliyetlerinin doğrulanması konusunda daha ayrıntılı bilgi almak istenirse, firmamız TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketinin deneyimli yönetici ve çalışanlarından bilgi alabilirsiniz.