EN 61557-13: 2011

1000 V AC ve 1500 V DC'ye kadar alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektrik güvenliği - Koruyucu tedbirlerin test edilmesi ölçülmesi veya izlenmesi için teçhizat - Bölüm 13: Sızdırma akımlarının ölçümü için taşınabilir ve elle kontrol edilen akım kelepçeleri ve sensörleri Elektrik dağıtım sistemleri

Tanımlayıcılar:

  • Elektrik ölçme aygıtlar 
  • Elektrik koruma ekipmanları 
  • Elektrik güvenlik 
  • Emniyet tertibatlar 
  • Alçak voltajlı aygıtlar 
  • Alçak voltajlı donatım 
  • Performans testi 
  • Elektrik ölçme aygıtları 
  • Ölçme aygıtları 
  • Sondalar

 

LVD Low Voltage Directive Hakkında Bilinmesi Gerekenler !!

Ürünlerin kalitesini ölçmek amacı ile yapılan LVD Alçak gerilim testi, belirli gerilim sımırşarı dahilinde kullanılmak üzere tasarlanmış elektrikli teçhizat ile ilgili yönetmelik hükümleri gereğince yapılmaktadır ve uygun koşullar tespit edildiğinde bir kalite belgesi hazırlanmaktadır. Özellikle makine ve beyaz eşya ürettimi yapan firmaların, LVD testleri konusunda bilinçli olmaları gerekiyor. Bu firmalar, ürünlerinin güvenli olduğunu, LVD testleri ile tespit etmekte ve ancak bundan sonra ürünü piyasaya sürmektedir.