Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik, bu yönetmeliğin kapsamına giren elektrikli araçların, yine bu yönetmelikte yer alan güvenlik gerekleri ve uygunluk değerlendirme süreçleri sağlandıktan sonra piyasaya sunulması için gerekli olan güvenlik kuralları ve uygunluk değerlendirme süreçlerine ilişkin esasları belirlemek amacı ile çıkarılmıştır.

Bu Yönetmelik, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile Avrupa Birliği tarafından çıkarılan 2006/95/EEC direktifi esas alınarak hazırlanmıştır.

Bu yönetmeliğin kapsamı dışında kalan elektrikli araçlar şunlardır:

      Patlayıcı ortamlarda kullanılan elektrikli araçlar

      Radyoloji ve tıbbi amaçlı kullanılan elektrikli araçlar

      Yük ve insan taşıyan asansörlerinin elektrikli aksamları

      Elektrik sayaçları

      Evde kullanılan fiş ve prizler

      Elektrikli çit kumandaları

      Radyo-elektrik paraziti

      Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin katıldığı uluslararası kuruluşlar tarafından düzenlenen güvenlik hükümlerine uygun, gemi, uçak ya da demiryollarında kullanılan özel elektrikli araçlar

Birçok belgelendirme kuruluşu ve muayene ve test kuruluşu, ülke içinde ve ülke dışında faaliyet gösteren akreditasyon kuruluşlarından aldıkları yetkiye dayanarak, müşterilerine teknik hizmetler de sunmaktadır. Bu teknik hizmetlerden biri olan LVD testlerini yapan kuruluşlardan biri de TÜRCERT belgelendirme kuruluşudur.

LVD testleri yaptırılmak istendiğinde bu hizmeti verecek kuruluşun akredite bir kuruluş olması önemlidir. Aksi halde düzenleyeceği muayene ve test raporunun ulusal veya uluslararası bir geçerliliği olamaz.

Avrupa Birliği Direktifleri’ne göre, üretici firmaların, gerekli koşulları taşıyan ürünlerine CE işaretini koyabilmeleri için, bu tesleri yaptırmaları gerekmektedir. Konusunda uzman olan ve yetkili personel çalıştıran muayene ve test kuruluşları, çalışmalarında, ülkemizde de kabul görmüş olan belli standartlara uymaktadır. TS EN 60204 Makinelerin Elektrik Teçhizatında Güvenlik, TS EN 60950 Bilgi Teknolojisi Cihazlarında Güvenlik, TS EN 60601 Elektrikli Tıbbi Cihazlarda Güvenlik, TS EN 50561 Alçak Gerilim Tesislerinde Kullanılan Güç Hattı İletişim Cihazları Güvenliği ve TS EN 55011 Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi Cihaz Güvenliği bunlardan sadece birkaçıdır.

Yapılan LVD testlerine de şu örnekler verilebilir: Kaçak Akım Testi, İzolasyon Testi, Yüksek Gerilim Testi, Toprak Hattı Süreklilik Testi. Genelde test laboratuvarları, elektrik ve elektromekanik sektöründe faaliyet gösteren bütün firmaların elektriksel gereksinimlerini sağlayacak düzeydedir.

CE etiketini taşıyan ürünler, Avrupa Birliği pazarına uygunluğu kanıtlanmış ürün anlamına gelmektedir. CE etiketi taşıyan bir ürün Avrupa Birliği’nde serbest dolaşım hakkına sahip üründür. Ürünler eğer standartlarda gösterilen can güvenliği ve asgari koşulları taşımıyorsa, üretici firmaların CE etiketini ürün üzerine koymaması gereklidir. Ülkemizde de üretici firmalar bu bilinç ile hareket etmekte ve yaptırdıkları testlerle ürünlerinin güvenli olduğunu teyit etmeden ürünü piyasaya sunmamaktadır.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, talep eden kuruluşlara, muayene ve test çalışmaları gibi belli teknik hizmetler de vermektedir. Bu kapsamda, LVD Alçak Gerilim Testi için deneyimli ve uzman bir kadroya sahip olan TÜRCERT belgelendirme kuruluşu her zaman yanınızdadır.