CE işareti, genel olarak, Avrupa Birliği’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında uygulamaya başladığı Yeni Yaklaşım Direktifleri’nde yer alan ürün grupları ile ilgilidir ve bu ürünlerin Avrupa Birliği’nin ilgili direktiflerinde yer alan temel gereklere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir işarettir.

Bu haliyle bir ürün üzerinden bulunan CE etiketi, tüketiciye bir kalite güvencesi vermemektedir. Buna karşılık o ürünün minimum güvenlik koşullarına sahip olduğunu göstermektedir. Tüketici, üzerinde CE işareti bulunan ürünün güvenli olduğundan emin olmaktadır. Ancak CE işareti üretici firma ile ilgili değil doğrudan ürün ile ilgilidir. Böyle olunca üretici firma birden fazla ürünü için CE işareti kullanacaksa, her ürün için ayrı ayrı işlem yapması gerekmektedir.

CE belgelendirme çalışmalarında ürünün hangi risk grubuna girdiği ve hangi modül içinde bulunduğu önemlidir. Avrupa Birliği 1990 yılından itibaren belgelendirme çalışmalarında modüler yapı kullanmaktadır. Bu modüler sistem, bir ürünün test ve muayene edilmesi, kontrol edilmesi ve belgelendirme çalışmalarını kapsar. Bu çalışmalar, ürünlerin cinsine, bu ürünlerin gelişim aşamalarına, yapılacak değerlendirme çalışmasının türüne ve değerlendirmeyi hangi kuruluşun yürüttüğüne bağlı olarak farklı modüllerde olmaktadır. Direktiflerde, ürüne CE etiketi koymak için nasıl bir yol izleneceği ve ürünün hangi modül kapsamına dahil edileceği açıklanmıştır. Modüler sistemde A’dan başlayıp H’ya kadar uzanan sekiz modül bulunmaktadır.

Ürünlerin taşıdığı riskler ise düşük risk ve yüksek risk olarak belirlenmiştir. Makinelerin bir kısmı düşük risk içermektedir, bir kısmı ise yüksek risk içermektedir.

Düşük risk taşıyan makinelerin uygunluk değerlendirme çalışmaları doğrudan üretici firma tarafından yapılır ve değerlendirme sonucuna göre CE etiketi, ürün üzerine doğrudan üretici firma tarafından konur.

Yüksek risk taşıyan makinelerin uygunluk değerlendirme çalışmaları ise, mutlaka onaylanmış kuruluşa yaptırılır. Bu kuruluşun yapacağı test ve muayene çalışmaları sonunda CE etiketi, ürün üzerine üretici firma tarafından konur.

Onaylanmış kuruluş, Avrupa Birliği Konseyi tarafından yetki verilmiş ve konusunda uzman olan, üçüncü taraf durumundaki bir test ve muayene kuruluşudur. Bunlar Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayınlandıktan sonra faaliyet göstermeye başlarlar. Yüksek riskli ürünlerin onaylanmış bir kuruluş tarafından uygunluk değerlendirmesine tabi tutulması gerekmektedir.

Onaylanmış kuruluşlar, ürünlerin test, muayene ve belgelendirmesini yapmak üzere, üye ülkeler tarafından, altyapısı yeterli görülen test, muayene ve belgelendirme kuruluşları arasından seçilirler. Üye ülkeler tarafından belirlenen onaylanmış kuruluşlar Avrupa Birliği Komisyonu’na bildirilir ve kabul edilirse Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanır.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu öncelikle belgelendirme çalışmaları üzerine yoğunlaşmıştır. Ancak bu çalışmaları yanında çeşitli test ve muayene çalışmaları gibi teknik hizmetler de sunmaktadır. Bu yüzden, CE etiketinin ne anlama geldiği ve makina CE belgelendirmesi konusunda daha geniş bilgi almak ihtiyacı duyulursa, TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun konularında uzman yönetici ve çalışanlarına başvurmakta tereddüt etmeyiniz.