Avrupa Birliği tarafından çıkarılan 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Direktifi (Pressure Equipment Directive) koşullarına göre, 2002 yılından itibaren, Avrupa Birliği ülkelerinde piyasa sunulacak basınçlı ürünlerin, direktif kriterlerine uygun olması zorunluluğu bulunmaktadır. Aksi halde bu ürünlerin pazara sürülmesine izin verilmemektedir.

Aynı yıl ülkemizde de Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT) yayınlanmıştır. İki yıllık bir geçiş döneminin arkasından bizde de bu yönetmelik kriterlerine uymak zorunlu tutulmuştur. Üretici firmaların ürünlerine CE etkiketi koyabilmeleri için, yönetmelikte belirlenen kategorilere uygun şekilde bir değerlendirme yapılması gerekmektedir. Her kategori belli modülleri içermektedir. Uygunluk değerlendirme kategorileri belirlenirken, yönetmeliğin ekinde yer alan tablolar kullanılmaktadır. Üretici firmalar ürünleri için en uygun modülleri belirlerken, ürünlerinin tek bir ekipman mı yoksa seri üretim mi olacağını ve işletmesinde bir kalite sisteminin olup olmadığını göz önünde bulunduracaktır.

Yönetmelik, bu kategorilerin belirlenmesinde belli özellikleri dikkate almıştır. Şöyle ki,

 • Ekipmannın türü (boru, kap, basınç aksamları, güvenlik unsurları ve benzeri)
 • Kullanılan akışkanın türü (tehlike gösteren ya da tehlikesiz olan)
 • Tasarım verileri (PS, TS, DN, V ve benzeri)

Direktif ve yönetmelik, basınç değeri, izin verilen en yüksek basınç değeri 0.5 bar’dan daha yüksek olan basınçlı ekipmanları ve bunların donanımlarını kapsamaktadır. Ayrıca bu basınçı kapların, yakma amacı dışında kullanılıyor olması ve en yüksek basıncı 30 bar’ı geçmemesi gerekmektedir. Yönetmelik, ateşe maruz kalmayan, seri olarak üretilen, içine hava veya azot gazı konulan ve kaynaklı basit basınçlı kapları kapsamaktadır.

Bu tanıma giren ekipmanlar ve donanımları ise şunlardır:

 • Basınçlı kaplar
 • Buhar kazanları
 • Donanımlar
 • Su ve gaz yakıtı tutma ve egzost sistemleri parçaları
 • Sabit LPG depolama tanklarında kullanılan güvenlik valfleri
 • Soğutma sistemlerinde kullanılan hermetik kompresörler
 • Seyyar yangın söndürme araçları
 • Solumada kullanılan tüpler
 • Basınç aksesuarları
 • Basınçlı ekipmanlar
 • Düdüklü tencereler
 • Güvenlik aksesuarları

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği kapsamına giren bütün ürünler Avrupa Birliği piyasasına sunulmadan önce mutlaka CE etiketli olmak zorundadır. Üretici firmaların ürünlerine CE etiketi koymaları ise, yönetmelik ekinde yer alan temel güvenlik gereksinimlerini karşılamış olmalarına bağlıdır. Eğer ürün bu gereksinimleri karşılıyorsa, ürünün uygunluk değerlendirmesi yapılmış kabul edilir. Ancak üretici firmanın ürün ile ilgili bir teknik dosya (97/23/EC) hazırlaması gerekmektedir.

Temel güvenlik gereksinimleri şu başlıkları kapsamaktadır:

 • Genel
 • Tasarım
 • Üretim
 • Malzeme
 • Buhar kazanları için ilave gereksinimler
 • Boruluma için ilave gereksinimler
 • Basınçlı ekipmanlar için bazı tanımlama ve gereksinimler

Basınçlı kapların test ve kontrol edilmesi sırasında, korozyon, kalınlık, sızdırmazlık, çatlak, çizik, aşınma, deformasyon, bağlantı, basınç ve kalibrasyon özellikleri esas alınır.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, çeşitli muayene ve test çalışmaları gibi teknik hizmetler de vermektedir. Bu kapsamda Basınçlı Ekipman CE Belgesi konusunda daha detay bilgi sahibi olmak için, TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yönetici ve çalışanları her zaman yanınızdadır.