ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standartları, bilgi güvenliği konusunun bir süreç olarak ele alınmasını öngörmektedir. Bu yüzden bütün kalite sistemlerinde olduğu gibi bu sürecin de, planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma adımlarından meydana gelen bir döngü şeklinde yönetilmesi beklenmektedir. Ancak bu şekilde sistemin sürekliliği sağlanabilir. Teknoloji ve iletişim teknolojileri ne kadar hızlı gelişiyorsa, kötü niyetli kişilerin karşı hareketleri de aynı hızda gelişmektedir. Bu hıza ayak uydurabilmek için de bu döngünün hiç durmaması gerekmektedir.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi alan kuruluşlar, bilgi güvenliği risklerini belirlemiş ve bu riskleri kuruluşun kabul edeceği bir seviyeye çekmiş olmaktadır. ISO 27001 standartları, kuruluşa ait bütün bilgi varlıklarının değerlendirilmesini ve bilgi varlıklarının üzerindeki tehditlerin ve açıklıkların dikkate alınarak risk analizi yapılmasını zorunlu tutar. Bu şekliyle ISO 27001 standartları aslında bilgi güvenliği risk yönetim standartlarıdır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi almanın bir kuruluşa sağladığı yararlar şu şekildedir:

      Kuruluşta bilginin korunmasına verilen önem gösterilmiş olur.

      Bilgi varlıklarının olası saldırılara ve kötü niyetli kullanıma karşı korunduğu kanıtlanmış olur.

      Kuruluşun faaliyet sürekliliği sağlanmış olur.

      Bilginin gizli, güvenilir ve ulaşılabilir olması ile müşteriler nezdinde güven duygusu yaratılmış olur.

      Aynı zamanda piyasada kuruluş rekabet gücü kazanmış olur.

      Kuruluşun nakit akışı ve verimliliği yükselmiş olur.

      Bilgiye ulaşmada gereksiz zaman kaybının ve gereksiz iş yükünün önüne geçilmiş olur.

      Sektörde kuruluşun imajı yükselmiş olur.

      Yasa ve yönetmelikler gibi resmi yasal düzenlemelere uyulmuş olur.

      Çalışanlar arasında, bilginin korunması konusunda farkındalık yaratılmış olur.

      Bilgi güvenliği sürekli değerlendirilmiş olur.

      Performans sürekli izlendiği için sistemin gelişimi daha hızlı olur.

      Bilgi güvenliğine yönelik faaliyetler, süreç ve dokümantasyon çalışmaları ile desteklenmiş olur.

      Bilgi sistemleri ve bilgisayar ağları sürekli kontrol altında tutulacağından, sistem, bilgisayar destekli tehdit ve tehlikelerden de korunmuş olur.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olmanın getireceği avantajlar konusunda daha fazla bilgi almak için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yöneticilerine ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.