CE uygunluk işareti, Avrupa Birliği’nde 1985 yılında benimsenen Yeni Yaklaşım programı ile gündeme gelmiştir. CE işareti, Yeni Yaklaşım Direktifleri’nde yer alan ürünlerin, ilgili direktiflere uygunluğunu ve öngörülen uygunluk değerlendirme süreçlerinden geçtiğini gösteren Avrupa Birliği yasal düzenlemelerine uygunluk işaretidir.

Ürünlerin üzerine konulan CE işareti, o ürünün Avrupa Birliği direktifleri ile belirlenen sağlık ve güvenlik koşullarını sağladığını ve çevrenin ve tüketici haklarının korunduğunu göstermektedir. Bu şekilde ürünler Avrupa Birliği ülkeleri arasında serbest dolaşım hakkı elde etmektedir.

Aslında Avrupa Birliği, 1969 yılında, ulusal düzenlemeler arasındaki farklılıkları ortadan kaldırmak amacı genel programa dayanan bir yaklaşımı yürürlüğe koymuştur. Klasik Yaklaşım denilen bu yaklaşım, yasal düzenlemeler ile aynı etkiye sahip bütün standartları uyumlaştırmaya yöneliktir. Ancak hazırlanan direktifler çok ince detaylar içerdiğinden, hızla gelişen teknolojiye ayak uydurmakta zorlanmıştır.

Bu güçlükler karşısında yeni arayışlar başlamış ve 1985 yılından itibaren Yeni Yaklaşım programına geçilmiştir. Bu yaklaşımda ürün standartlarını uyumlaştırmak yerine, benzer özelliklere sahip ürünler biraraya getirilmiş ve genel bir teknik doküman oluşturulmaya çalışılmıştır. 1989 yılına gelindiğinde Global Yaklaşım programı uygulamaya alınmıştır. Global yaklaşım test ve belgelendirme işlemlerini sisteme dahil etmiştir. Bir yıl sonra da 1990 yılında Modüler Yaklaşım benimsenmiş ve bugünkü sisteme ulaşılmıştır.

Avrupa Birliği 1985 yılından itibaren Yeni Yaklaşım Direktifleri’ni uygulamaktadır. Bu direktifler özellikle canlıların sağlık ve güvenliğini, çevre koşullarını ve tüketi haklarını koruma konusunda uyulması gereken zorunlu koşulları belirlemektedir. Yeni Yaklaşım programı ile, Avrupa Birliği standartlarına uyum çalışmalarından vazgeçilmiş, bunun yerine ürün grupları için asgari güvenlik gerekleri göz önünde tutularak bir takım zorunlu teknik düzenlemeler getirilmiştir.

Ürün grupları bazında hazırlanan ve sayıları 23’ü bulan bu direktifler, ürünlerin, kullanım amacına uygun olarak tasarlanmasını, üretilmesini veya doğru bir şekilde monte edilmesini, bakımlarının yapılmasını ve kullanım sırasında canılıların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atmamasını hedeflemektedir. Ürünler ancak bu şekilde üretildikten sonra üzerlerine CE işareti konulabilir ve piyasaya sunulabilir.

CE işareti, İngilizce karşılığı olan Community Europe kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır ve dilimize bu ifade Avrupa Birliği olarak çevrilebilir. Ürün üzerine konulan CE etiketi, ürünün ilgili direktif hükümlerine uyumlu olduğuna ve gerekli uygunluk değerlendirme süreçlerinden geçtiğine dair bir beyandır. Zorunlu bir işaret olan CE işareti, görünür, okunur ve silinemez özellikte olmalıdır.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu ağırlıklı olarak belgelendirme çalışmaları yapmaktadır. Ancak bunun yanında müşterilerine çeşitli test ve muayene çalışmaları gibi teknik hizmetler de vermektedir. Bu açıdan, CE işareti konusunda tereddüt duyulan noktalar varsa ve CE Belgesi uygulamasının neden ve nasıl başladığı konusunda daha detaylı bilgi almak istenirse, TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun değerli çalışanları her zaman yanınızda olacaktır.