Çevre Yönetim Sistemi, her türlü kuruluşta ve işletmede uygulanabilir. Tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bu sistemin kurulmasından amaç, kuruluşun çevre performansını yükseltmektir.

Çevre yönetimi ve alınması gerekli önlemler konusunda farklı ülkelerde farklı kuruluşlar tarafından çalışmalar yapılmaya 1990’larda başlanmıştır. Bu şekilde çevre bilinci oluşmaya başlamıştır. İlk olarak Rio’da yapılan Çevre Konferansı’nda, çevrenin korunması için bütün dünya ülkelerine düşen görevler ve sorumluluklar tartışılmıştır.

Çevre yönetimi konusunda ilk yayınlanan standart 1992 yılında yayınlanan İngiliz BS 7750 standardıdır. Arkasından Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO), Çevre Yönetim Sistemi standartları üzerinde çalışmaya başlamıştır. Bu çalışmada BS 7750 standardı esas alınmıştır. 1996 yılında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı yayınınca, BS 7750 standardı yürürlükten kaldırılmıştır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı hazırlanırken, 1992 yılında Rio’da yapılan dünya çevre zirvesinde alınan kararlar ve prensipler de etkili olmuştur. Zirveyi takip eden yıl, ISO önderliğinde yaklaşık elli farklı ülke temsilcileri bir teknik komite kurmuş ve uluslararası çevre yönetim standartlarını hazırlamaya başlamıştır.

Bugün hala ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı uygulaması gönüllülük esasına dayanmaktadır. Ancak yakın bir zamanda gerek ülkelerin, gerek uluslararası kuruluşların ve gerekse toplumların zorlaması ile ISO 14001 standardı zorunlu bir uygulamaya dönüşecektir. Bu standardın son güncellemesi 2005 yılında yapılmıştır.

ISO 14001 standardı, kuruluşların, bulundukları ülkeden veya bölgesel ve yerel yasal düzenlemelerden bağımsız olarak uygulayabildikleri, çevre yönetimi konusunda bir uygulama kılavuzu olarak kabul edilmektedir.

Bir kısım görüşlere göre, Çevre Yönetim Sistemi’nin hedefi, çevre gerekçesi ile ulusal yasal düzenlemelerin üzerinde bir küresel yasal düzenleme oluşturmaktır. Bugün ISO 14001 standardı, dünya genelinde geçerliliği olan ve yaygın olarak kullanılan bir standarttır.

14001 Çevre Yönetim Sistemi’ni kuran ve yöneten kuruluşlar, akredite olmuş bir belgelendirme kuruluşuna müracaat ederek, sistemin, standart gerekliliklerine uygunluğunu kontrol ettirebilir ve ISO 14001 Belgesi talep edebilirler. Bu belgeye sahip olan bir kuruluş, bunun çok sayıda avantajını görecektir. Örneğin,

  • Faaliyetleri, ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere uyumlu olacaktır.
  • Ulusal ve uluslararası piyasalarda itibar kazanacak, yeni pazarlara girme fırsatı bulacaktır.
  • Faaliyetleri gereği alacakları yasal izin ve yetki belgeleri daha kolay alacaklardır.
  • Doğal kaynaklar daha etkin kullanılacak ve giderler düşecektir. Dolayısıyla kuruluşun verimliliği artacaktır.
  • Ürün ve hizmet sundukları insanlara çevreye duyarlılık konusunda güvence verilmiş olacaktır.

Ülkemizde faaliyet gösteren TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından aldığı yetkilerle belgelendirme çalışmaları yapmaktadır. ISO 14001 Belgesi’nin ne olduğu ve bu belgeye sahip olmanın bir kuruluşa ne avantajlar sağladığı konularında tereddüt edilen noktalar varsa, bu arada ISO 14001 Belgesi almak ihtiyacı duyuluyorsa, TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, konularında uzman ve deneyimli yönetici ve çalışanları ile her konuda hizmet vermeye hazırdır.