Şirketler faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak için çeşitli kaynaklara sahip olmak ve bu kaynakları en verimli şekilde kullanmak zorundadır. Aksi halde hayatta kalmaları beklenemez. Bu şirketler eğer işletmelerinde Kalite Yönetim Sistemi’ni kurmuşlar ve uyguluyorlarsa ve etkinliğini sürdürmek istiyorlarsa, sistem standartları gereğince doğru kaynak yönetimi yapmadan müşteri ihtiyaçlarını karşılamaları ve müşteri memnuniyetini arttırmaları mümkün değildir.

Bir şirketin kalite hedeflerine ulaşabilmesi ve kalite politikalarını uygulayabilmesi için, mal veya hizmet üretimlerinin beklenen kalitede olması ve bunların piyasada rekabet gücü olabilmesi için ihtiyacı olan, insan gücü, altyapı, çalışma ortamı, finansal ve bir takım bilgi kaynaklarına ihtiyacı bulunmaktadır.

İnsan gücü, altyapı ve çalışma ortamına yönelik kaynak ihtiyaçlarının ortaya çıkması, genelde yönetimin gözden geçirme toplantıları ya da düzeltici ve önleyici faaliyetler sırasında olur. Ancak bazen acil kaynak ihtiyaçları ortaya çıkabilir. Bu durumda bu toplantı ve faaliyet dönemlerini beklemek doğru olmaz.

Finansal kaynak ihtiyaçları genelde şirketlerin Bütçe ve Planlama Bölümleri ve Genel Müdür tarafından takip edilir.

Bilgi kaynakları ise, yasal düzenlemelerdeki değişiklikler ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi başta olmak üzere şirkette uygulanmakta olan diğer yönetim sistemleri standartları ve şirketin üretim faaliyetleri çerçevesinde uygulunan standartlar esas alınarak hazırlanan dokümanlardan oluşmaktadır.

Şirketler, kalite standartlarına ulaşmak için kaliteli elemanlar çalıştırmak zorundadır. Personel, iyi bir eğitim almış, belli bir beceri ve deneyime sahip ve görev alacakları pozisyon için aranan özelliklere ve görev tanımlarına uygun olarak seçilmelidir. Deneyim süresi içinde yetersizlikleri görülen personel ile yola devam edilmemelidir.

Çalışanların, günün teknolojik ve mesleki gelişmelerine ayak uydurabilmeleri için şirket içinde eğitim ihtiyaçları belirlenmeli ve eğitim programları uygulanmalıdır.

Şirketin hem ürün araştırma ve geliştirme çalışmaları için hem de mevcut üretim kapasitesinin arttırılması için makine, donanım, bilgisayar ve her türlü teknolojik altyapısının güçlendirilmesi gerekir.

Aynı şekilde gerek ofis ortamlarının gerekse üretim yapılan tesislerin, ilgili yasal düzenlemeler ve Kalite Yönetim Sistemi koşullarında uygun olması gerekir.

Kaynakların sağlanması konusunda daha ayrıntılı bilgilere ihtiyaç olabilir. Böyle durumlarda firmamız TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketi çalışanlarına müracaat etmekte tereddüt duymamalısınız.