ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin standart yapısı içinde yedinci başlık hizmet gerçekleştirme olarak tespit edilmiştir. Bu başlığın üçüncü maddesi tasarım ve geliştirme başlığını taşımaktadır ve bu başlık altında şu konular ele alınmaktadır:

  • Tasarım ve geliştirmenin planlanması
  • Tasarım ve geliştirme girdileri
  • Tasarım ve geliştirme çıktıları
  • Tasarım ve geliştirmenin gözden geçirilmesi
  • Tasarım ve geliştirmenin doğrulanması
  • Tasarım ve geliştirmenin geçerli kılınması
  • Tasarım ve gözden geçirme değişikliklerinin kontrolü

Bir tasarım ve geliştirme projesinin başarılı olmasında proje aşamalarının gözden geçirilmesi, ya da çeşitli aşamalarda doğrulama yapılması önemli adımlardır. Bunlar yanında önemli bir başka adım da tasarım ve geliştirmenin geçerli kılınması adımıdır. Bu adımda, müşterilere sunulacak nihai ürünün, kullanım koşullarını karşılama yeterliliğine sahip olup olmadığı teyit edilir. Yani proje kapsamında tasarlanan ve geliştirilen ürünler müşteriler tarafından satın alınmaya başladığı anda, tasarımlar geçerli kılınmış olur.

ISO 9001 tasarımın doğrulanması aşaması tamamlandığı zaman, proje kapsamında tasarımı yapılan ürünün müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygunluğunu sağlamak amacı ile geçerli kılma çalışması yapılır. Bu geçerlilik kontrolü, üretimi tamamlanmış ve müşteriye sunulmaya hazır durumda, yani üretimi tamamlanmış ürünlerde yapılır.

Bu adımda, tasarım çıktıları, eğer tasarım girdilerini karşılıyorsa tasarımın geçerliliği sağlanmış olur. Eğer karşılamıyorsa, tasarım çalışmaları kapatılır. Projenin onaylanması açısından bazen ömür testleri yapılabilir. Bazen de müşteriyi doğrudan etkileyecek tasarımlarda müşteri görüşünün alınması gerekebilir. Bütün bu çalışmalar tamamlandığı anda sonuçlar proje tasarım ve geliştirme formuna kaydedilir ve dokümantasyon tamamlanır. Arkasından deneme üretimlerine başlanır.

Müşteriyi doğrudan etkileyen projelerde deneme üretimi, müşteri onayı ile ve istenilen sürede ve miktarda başlatılır. Müşteriyi doğrudan etkilemeyen projelerde ise şirketin karar vereceği süre içinde ve miktarda başlatılır.

Proje konusu tasarımın üretim aşamalarında, karar verilebilecek noktalarda, müşteriye ürün veya yarı mamul gönderilebilir. Bu şekilde müşterinin görüşleri alınarak değerlendirilir ve tasarımın geliştirilmesine katkısı sağlanabilir.

Tasarım ve geliştirme faaliyetlerinin geçerli kılınması konusunda daha ayrıntılı bilgi almak istenirse, firmamız TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketinin deneyimli yönetici ve çalışanlarından bilgi alabilirsiniz.