Genellikle işyerlerinde, kaza geliyorum der! Çünkü yaşanan bunca kazanın nedenlerine bakılırsa, altında yatanın hep büyük tedbirsizlikler olduğu görülür. Çalışanlar deneyimsizdir, başkalarının işine karışılmıştır, çalışma temposu yüksektir, güvenli ekipmanlar kullanılmamıştır, çalışırken dalgınlık olmuştur ya da yeterince dinlenmeden çalışmaya devam edilmiştir. Bütün bu sayılanlar birer tedbirsizlik örneğidir. Oysa kurallara uymakla birçok kazanın önlenmesi mümkündür. Bunun için de herşeyden önce, kazaların tesadüfen olmadığına, bir nedenle ortaya çıktığına inanmak gerekir.

Meydana gelen kazaların yüzde 88’i, güvensiz davranışlardan kaynaklanmaktadır. Bir işin yapılması için doğru kabul edilen bir yöntem vardır. Bu yöntemden uzaklaşmak, durup dururken tehlikeli bir duruma neden olmak veya mevcut iş güvenliğini zayıflatan davranışlarda bulunmak, güvensiz davranışların başında gelmektedir. Görüldüğü gibi bu davranışlar kişin hatalarından kaynaklanmaktadır. Her zaman küçük ihmaller büyük tehlikelere neden olur.

OHSAS İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi standardı, bu gerçeklerden hareket ederek herşeyden önce risk analizi yapılmasını ve risklerin değerlendirmesini istemektedir. Kuruluşlar, hangi sektörde faaliyet gösteriyor olurlarsa olsunlar, işletmenin karşı karşıya kalacağı tehlikeleri tanımlamalı ve bu tehlikelerin risk analizlerini yapmalıdırlar. Bunun için de iş süreçleri, hammadde, çalışanların nitelikleri, kullanılan ekipman ve benzeri unsurlar göz önünde tutularak bir yöntem belirlenmelidir. Bu şekilde risklerin tanımlanmış olması, güvenliğin sağlaması açısından birinci öncelikli iştir. Risk analizleri yapılarak, riskler kontrol altına alınmış ve doğru yönetilmiş olur. Yaşanması muhtemel kazaların önüne geçilmiş olur.

Kuruluşlar tarafından OHSAS 18001 standardı uygulanırken, önce mevcut durumun tespiti yapılır. Sonra üst yönetim bir iş güvenliği politikası oluşturur. Arkasından organizasyon yapısı gözden geçirilir. Sıra risk değerlendirme işine gelir. En önemli adım da budur. Bundan sonra kuruluş iş güvenliği hedeflerini belirler ve bir yönetim programı hazırlar. Bu arada uygulamaya yönetlik dokümantasyon tamamlanır. Acil durum planlaması yapılır ve eğitimler verilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, kuruluşun risk yönetimini kolaylaştıran bir sistemdir. OHSAS standartları temelde iki ana standarttan meydana gelmektedir:

  • OHSAS 18001: İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Serisi - İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Spesifikasyonu
  • OHSAS 18002: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri - OHSAS 18001 Uygulama Rehberi

Bu sistemi kuran ve yöneten kuruluşlar, bir belgelendirme kuruluşundan belge talep edebilirler. Belgelendirme kuruluşları, gerekli denetim ve uygunluk değerlendirmeleri sonrasında, kuruluşun bu belgeyi almayı hak ettiğine karar verirlerse, OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ni düzenlerler ve kuruluşa teslim ederler.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, uygunluk değerlendirme faaliyetlerini, ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından aldığı yetkilerle sürdürmektedir. OHSAS 18001 Belgesi’nin ne olduğu ve bu belgenin nereden alınacağı konularında tereddüt edilen noktalar varsa, bu arada OHSAS 18001 Belgesi almak ihtiyacı duyuluyorsa, vakit geçirmeden TÜRCERT belgelendirme kuruluşuna başvurabilirsiniz. TÜRCERT, deneyimli yönetici ve çalışanları ile bütün yönetim sistemleri konusunda hizmet vermektedir.