Avrupa Birliği, Yeni Yaklaşım programı çerçevesinde ürün gruplamasına gitmiş ve belli özellikleri taşıyan ürünleri gruplayarak, her grup için ayrı ayrı teknik gereklilikleri belirlemiştir. Daha sonra kabul edilen Global Yaklaşım programı ile belgelendirme çalışmalarına yeni bir düzen getirilmiş, muayene, test ve belgelendirme çalışmalarında uygunluk değerlendirme işlemlerinin onaylanmış kuruluşlar tarafından yapılması benimsenmiştir. Hemen arkasından kabul edilen Modüler Yaklaşım ise, ürünlerin özelliklerini ve taşıdıkları risk seviyelerini esas alarak uygunluk değerlendirme yöntemlerini belirlemiştir.

Burada üzerinde durulması gereken konu onaylanmış kuruluşlar konusudur. Modüler yaklaşımda ürünlerin risk seviyeleri düşük riskli ve yüksek riskli olarak belirlenmiştir. Düşük riskli ürünler için uygunluk değerlendirme çalışmaları üretici firmaların kendileri tarafından yapılmaktadır. Eğer yeterli muayene ve test donanımına sahiplerse kendileri, sahip değillerse akredite olmuş herhangi bir muayene ve test kuruluşu tarafından yapılacak kontrollerden sonra, uygun bulunursa üretici firma bir uygunluk beyanı hazırlar ve ürün üzerine CE işaretini koyar.

Direktiflerde yer alan ürünler genelde düşük risk grubuna girmektedir. Ancak ürün yüksek risk taşıyorsa, bu durumda üretici firmanın, muayene ve test çalışmalarını bir onaylanmış kuruluştan talep etmesi gerekmektedir.

Onaylanmış kuruluş, yüksek riskli ürünlerin muayene, test ve belgelendirme çalışmalarını yapmak üzere üye ülkeler tarafından tespit edilir. Bu işlemler için altyapısı yeterli görülen bu aday kuruluşlar Avrupa Birliği Komisyonu’na bildirilir. Komisyon gerekli değerlendirmeleri yapar ve uygun bulursa bu kuruluşları onaylanmış kuruluş olarak atar ve Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde bu kuruluşların isimlerini yayınlar. Bu şekilde bu kuruluşlar onaylanmış kuruluş statüsü kazanırlar. Avrupa Birliği ülkelerinde bugün onaylanmış kuruluşların sayısı 1500’ün üzerindedir.

Ülkemizde de uyum çalışmaları kapsamında Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği yayınlanmıştır. Bu yönetmelik, ürünlerin ilgili teknik düzenlemelere uygunluğunu kontrol eden ve belgelendiren kuruluşların ve onaylanmış kuruluşların niteliklerini ve çalışma esaslarını düzenlemektedir.

Bu çerçevede ülkemizden birçok onaylanmış kuruluş adayı, bu statüyü elde etmesi için Avrupa Birliği Komisyonu’na bildirilmiştir. Ancak ne yazık ki Avrupa Birliği bu başvuruları değerlendirmekte ve karar vermekte ağırdan almıştır.

Bugün Türk Standardları Enstitüsü, onaylanmış kuruluş statüsünü almıştır ve numarası 1783’dir. Türk Standardları Enstitüsü’ne henüz onaylanmış kuruluş statüsü verilmeden önce yapılan kontrol işlemleri, Avrupa Birliği tarafından kabul görmediğinden, o dönemde TSE Ürün CE Belgesi sahiplerinden yine de uluslararası geçerliliği olan onaylanmış kuruluş tarafından yapılacak uygunluk değerlendirmesi isteniyordu. Bugün için artık böyle bir uygulama söz konusu değildir.

Ülkemizde faaliyet gösteren TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından aldığı yetkilerle belgelendirme çalışmaları yapmaktadır. Ancak bu çalışmaları yanında, teknik olarak, müşterilerine çeşitli test ve muayene hizmetleri de vermektedir. Eğer CE işareti konusunda hala tereddüt edilen noktalar varsa ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılan uygunluk değerlendirme çalışmaları konusunda daha detaylı bilgi almak istenirse, TÜRCERT, konularında uzman ve deneyimli yönetici ve çalışanları ile her konuda hizmet vermeye hazırdır.