ISO 22000 standardı, gıda üreten kuruluşların sorumluluk duymalarını gerektirmektedir. Bir sanayici, üretilen, ithal edilen, işlenen, imal edilen ya da dağıtımı yapılan gıdanın, gıda güvenliği koşullarına uymaması durumunda, bu ürünü piyasadan geri çekmek ve bu konuda yetkili makamları bilgilendirmek zorundadır. Aynı şekilde gıda maddelerinin, toptan veya perakende satış ve dağıtımını yapan firmalar da bu şekilde sorumlu davranmak zorundadır.

Gıda üreten işletmelerin,hem çalışma izni almaları hem de üretecekleri ürünler için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan üretim izin belgesi almaları gerekmektedir. Üretilen gıda ürünleri, mutlaka gıda güvenliği koşullarını sağlamalıdır. Üretim faaliyetlerinde hijyen koşulları sağlanmış olmalıdır. İzlenebilirliğin sağlanması için üretim süreçleri ile ilgili bütün kayıtlar tutulmak zorundadır. Gıda üretiminde HACCP temel gereklilikleri mutlaka uygulanmalıdır. Üretim gıda güvenliği ve kalitesine uygun olarak yapılmalı ve tüketiciye uygun koşullarda sunulmalıdır.

Bütün bu sayılan kriterler ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin gereklilikleridir.

Güvenli gıda üretiminin ön koşulu, güvenli hammadde kullanımıdır. Ayrıca güvenli gıda üretimi, sağlıklı ve hijyenik ortamlarda ve teknik koşullara sahip işletmelerde yapılmalıdır. Bütün tanımlamalarda gıda ile ilgili tehlikeler üç sınıfta toplanmaktadır: fiziksel, biyolojik ve kimyasal. Fiziksel tehlikeler gıda ürünlerinde bulunmaması gereken her türlü yabancı maddelerdir. Biyolojik tehlikeler gıda kaynaklı tehlikelerde birinci sıradadır. Sterilize edilmeyen gıda ürünleri, doğal olarak çok sayıda mikroorganizma üretirler. Bunların sayıları kabul edilebilir sınırı geçtiği takdirde gıdalar bozulur ve insan sağlığı açısından risk oluşturur. Uygulanan standartlar ve yasal düzenlemelerle bu tehlike büyük ölçüde önlenmiş olsa da ülkemizde ne yazık ki hala güncelliğini korumaktadır.

Gıda ürünlerinde rastlanan kimyasal tehlikeler ise, hayvancılıkta ve bitkisel üretimde verimi arttırmak için kullanılan zırai ilaçlamalar yüzünden ortaya çıkmaktadır. Hatalı ve bilinçsiz kullanılan bu kimyasal ilaçlar gıdalara bulaşmakta ve sağlık açısından tehlike yaratmaktadır.

Görüldüğü gibi ISO 2000 standardı gıda güvenliği konusunda ciddi boyutta, tehlikelerin önüne geçecek önlemler alınmasını sağlamaktadır. İşletmeler bu sistemi kurduklarında ürünlerinin güvenli olduğunu tüketicilere kanıtlamak için ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi almaktadırlar.

Bu belgeyi almak için, herhangi bir belgelendirme kuruluşuna müracaat etmek yeterlidir. Ancak herşeye rağmen, belge talep edilecek belgelendirme kuruluşunun, akredite bir kuruluş olmasına dikkat etmek gerekir. Uygunluk değerlendirme çalışmasını gerçekleştirecek kuruluş, ulusal veya uluslararası bir akreditasyon kurluşundan yetki almamışsa, düzenleyecekleri raporların ve belgelerin bir geçerliliği olamaz. Belge talep eden kuruluş için de boşa harcanan emek, zaman ve para olur.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, uygunluk değerlendirme faaliyetlerini, ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından aldığı yetkilerle sürdürmektedir. ISO 22000 Belgesi’nin ne olduğu ve bu belgeyi alırken nelere dikkat edilmesi gerektiği konularında tereddüt edilen noktalar varsa, bu arada ISO 22000 Belgesi almak ihtiyacı duyuluyorsa, vakit geçirmeden TÜRCERT belgelendirme kuruluşuna başvurabilirsiniz. TÜRCERT, deneyimli yönetici ve çalışanları ile bütün yönetim sistemleri konusunda hizmet vermektedir.