Bir mal veya hizmet üreten firmalarda, gerek ofis ortamlarının ve gerekse üretim tesislerinin çalışma koşulları, üretilecek mal ve hizmetin özelliklerine ve niteliklerine uygun şekilde dizayn edilmelidir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi El Kitabı’nda bu durum açıkça dile getirilmek ve belirlenen koşullara uygulamada harfiyen uymak gerekmektedir.

Çalışma ortamlarının tasarlanmasında ve oluşturulmasında şirketin faaliyet alanlarının ve iş süreçlerinin gereksinimleri mutlaka göz önünde tutulmalıdır. Esas olan müşteri ihtiyaçlarının ve beklentilerinin en üst düzeyde tutmak olduğuna göre, çalışma ortamlarının da müşteri taleplerini karşılayacak kalitede ürün ve hizmetlerin üretilmesine elverişli olması gerekmektedir. Gerek ürün ve hizmetlerin kalitesi gerekse çalışanların üstün performans göstermeleri buna bağlıdır.

İç tetkik çalışmaları, müşteri şikayetleri ve çalışanlardan gelecek istek ve öneriler doğrultusunda gerek görülen düzeltme ve iyileştirme çalışmalarının hemen planlanması ve uygulamaya alınması gerekir. İş yeri güvenliğinin sağlanması, iş ortamının temizlik, sıcaklık, yeterli ışık ve ergonomik açılardan uygun olması son derece önemli noktalardır. Ortamın aşırı sıcak olması, yeterli aydınlatılmamış olması, aşırı nemli olması, temiz olmaması, hava akımına maruz olması, aşırı gürültülü gibi olması olumsuz koşullar, çalışma verimini ve kaliteli üretim yapılmasını etkileyen nedenlerdir.

Bunun yanında üretimin beklenen kapasite ve verimlilikte olabilmesi için, üretim için kullanılan makinelerin, donanımlarının ve alet ve malzemelerin de yüksek kapasiteli ve çalışır durumda olmaları önemlidir. Bütün bu sayılan ekipmanların temiz ve bakımlı olması, düzenli bakımlarının yaptırılıyor olması gerekmektedir.

Hem ofis ortamları hem de üretim tesisleri, depolar, sevkiyat alanları ve benzeri çalışma ortamlarının, belirlenen fiziksel ve insani çalışma faktörlerini sağlaması gerekir. Bunu sağlamak her kademedeki yöneticilerin birinci sorumluluğudur.

Çalışanların sağlığı ve can güvenliği ile ilgili yasaların öngördüğü her türlü önlemin alınması da şirketlerin sorumlu oldukları bir konudur.

Bunun yanında yangın, deprem veya herhangi bir doğal afet sonucu çalışma ortamlarının zarar görmesi durumunda, faaliyetlerin ne şekilde sürdürüleceğine yönelik acil eylem planlarının yapılmış olması gerekmektedir. Bu planların yapılma ve bir acil durumda uygulama sorumluluğu ise Genel Müdür üzerindedir.

Çalışma ortamı konusunda farklı bilgilere gereksinim duyulabilir. Bu durumda firmamız TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketinin deneyimli yönetici ve çalışanlarından bilgi alabilirsiniz.