İş sağlığı ve güvenliği ifadesinden, çalışanların, geçici iş görenlerin, müteahhit personelin, ziyaretçilerin ve çalışma alanında bulunan diğer insanların rahatını, sağlığını ve güvenliğini etkileyen unsurlar ve koşullar anlaşılmaktadır. Dünya Sağlık Teşkilatı açıklamalarına göre sağlıklı olmak, insanların sadece bir hastalığının veya sakatlığının olmayışı değil, aynı zamanda beden, ruh ve sosyal yönlerden de huzurlu ve iyi olma durumudur.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda devletlerin ve çeşitli organizasyonların yaptıkları çalışmalarda, iş sağlığı ve güvenliği, bir işyerinde işin yapılması sırasında ortaya çıkan ve orada bulunan inanların sağlığına zarar veren koşullardan korunmak ve daha uygun bir çalışma ortamı yaratmak için yapılan sistemli çalışmalar olarak tanımlamıştır.

Bu çalışmaların üç ana hedefi bulunmaktadır:

  • Çalışanları iş kazalarından ve meslek hastalıklarından korumak.
  • Sağlıklı iş gücü yaratmak, üretim güvenliğini artırmak ve verim artışı sağlamak için üretim güvenliğini sağlamak.
  • Kaza ve bunun etkilerinden işletmenin göreceği zararları önlemek için işletme güvenliğini sağlamak.

İş kazalarının kuruluşlara getirdiği bir dizi maliyet olmaktadır. Bu maliyetlerin bir görünen yönü vardır. Doğrudan giderler olarak ifade edilen bu giderler, tedavi giderleri, sigorta primleri, mahkeme masrafları ve onarım giderleridir. Bir de görünmeyen giderler söz konusudur. Dolaylı giderler olarak ifade edilen bu giderler ise, üretim kaybı, iş günü kaybı, iş gücü kaybı ve toplumun uğradığı kayıplardır.

İşyerinde bir kaza yaşandığı zaman, yapılan iş duracak, çalışanlar bir süre kazanın etkisinden kurtulamayacaklar, bunun yanında çalışma ortamının güvensizliği yüzünden çalışanlar tedirgin olacak, belki de işleri yavaşlatacaklardır. Bütün bu sayılanlar işveren için ciddi verim kayıplarıdır. Kaza nedeni ile işe ara verilmesi üretim kayıplarına da neden olacaktır. Kaza geçiren çalışanlar ve bu insanlar ile uğraşanlar da bir iş gücü ve iş günü kayıpları yaratacaktır. Kazanın görünmeyen maliyetleri arasında kaza geçiren çalışanın yerine geçen kişinin eğitimi, fazla mesai giderleri ve kuruluşun itibar kayıpları da sayılabilir.

Buraya yapılan açıklamalar OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi’nin neden gerekli olduğunu açıklamaktadır.

İşletmelerinde OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kuran ve gereklerine uygun faaliyet gösteren kuruluşların kazançları şunlar olacaktır:

  • İş sağlığı ve güvenliğini tehdit eden riskler tespit edilmiş ve bu risklere karşı gerekli önlemler alınmıştır.
  • İlgili yasal düzenlemelerin gerekleri yerine getirilmiştir.
  • Kuruluşta iş sağlığı ve güvenliğine yönelik hedefler tespit edilmiş bu hedeflere ulaşmak programlar yapılmıştır.
  • Çalışanlara gerekli eğitimler verilmiş ve iş güvenliği konusunda bilinçlenmeleri sağlanmıştır.
  • Acil durumlara karşı kuruluş her zaman hazırlıklıdır.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, uygunluk değerlendirme faaliyetlerini, ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından aldığı yetkilerle sürdürmektedir. OHSAS 18001 Belgesi’nin ne olduğu ve bu belgenin neden gerekli olduğu konularında tereddüt edilen noktalar varsa, bu arada OHSAS 18001 Belgesi almak ihtiyacı duyuluyorsa, vakit geçirmeden TÜRCERT belgelendirme kuruluşuna başvurabilirsiniz. TÜRCERT, deneyimli yönetici ve çalışanları ile bütün yönetim sistemleri konusunda hizmet vermektedir.