ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı maddeleri içinde yedinci başlık hizmet gerçekleştirme olarak belirlenmiştir. Bu başlığın beşinci maddesi üretim ve hizmetin sağlanması başlığını taşımaktadır ve bu başlık altında beş farklı konu ele alınmaktadır:

  • Üretim ve hizmet sağlamanın kontrolü
  • Üretim hizmet sağlanması için proseslerin geçerliliği
  • Tanımlama ve izlenebilirlik
  • Müşteri mülkiyeti
  • Hizmetin korunması

İşletmeler açısından elbette üretilen mal ve hizmetlerin kontrollü koşullar altında üretilmesi ve bu tür faaliyetlerin planlanması ve uygulanması önemlidir. Bu çalışmalar sırasında üretilen mal veya hizmetlerin özellikleri ve koşulları önceden tanımlanmıştır. Uygulama talimatları, iş süreçleri ve iş akış şemaları hazırlanmıştır. Üretim faaliyetlerinde kullanılacak uygun makine, teçhizat ve malzemeler temin edilmiştir. Üretimin çeşitli aşamalarında kullanılan uygun izleme ve ölçme araçları hazırlanmıştır. Ancak bütün bu sayılanların varlığı, uygun proseslerin varlığı durumunda bir anlam taşır.

Eğer elde edilen ürünlerin izleme ve ölçme ile doğrulaması sağlanamıyorsa, bu noktada üretim proseslerinin geçerliliğini sağlamak amacı ile kontroller yapılması gerekmektedir. Bir ürün müşteriye teslim edildikten ve kullanılmaya başlandıktan sonra, ürünün kusurlu olduğu ortaya çıkarsa, üretim proseslerine dönmek ve bunları kontrol etmek gerekir.

Şirket içinde, mevcut prosedürlerin gözden geçirilmesine ve onaylanmasına yönelik kriterlerin tanımlanmış olması gerekir. Bunun yanında üretimde kullanılan makine, donanım ve malzemelerin yeterliliği onaylanmış olmalıdır. Üretimde, kabul edilmiş yöntemler kullanılmalıdır. Faaliyetlere ve kontrollere yönelik bütün kayıtlar tutuluyor ve saklanıyor olması ve gereken durumlarda yeniden geçerli kılma işlemlerinin yapılıyor olması gerekmektedir.

Uygulama talimatları, iş süreçleri, kullanılan formlar, iş akış şemaları ne kadar ayrıntılı ama kullanılabilir hazırlanırsa, üretilen mal veya hizmet kalitesi de o oranda yüksek olur. Kalite sisteminin temelinde PUKÖ döngüsü bulunmaktadır. Her süreç planlanmalı, uygulanmalı, kontrol edilmeli ve önlem alınmalıdır. Bu döngü içinde hatalar en aza indirilebilir.

Üretim ve hizmetin sağlanması kapsamında üretim ve hizmetin sağlanması için proseslerin geçerliliği konusunda mutlaka başka tereddüt edilen noktalar da vardır. Firmamız TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketi, ISO 9001 standardında bütün kalite sistemlerinde olduğu gibi bu konuda destek verecek güçlü bir kadroya ve teknik altyapıya sahiptir.