Bir şirkette kalite çalışmalarının, istenilen hedeflere ulaşabilmesi ve beklenen yararı sağlaması, ancak üst yönetimin bu sistemi kabullenmesine ve sahip çıkmasına bağlıdır.

Yakın zamanda yaşanan bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelere bağlı olarak şirketlerin üretim kapasiteleri artmış, bu da ister istemez şirketlerin, bir yandan kalite geliştirme çalışmalarına, bir yandan da yönetim geliştirme çalışmalarına ağırlık vermelerine enden olmuştur. Zamanla her iki alanda yapılan çalışmalar birbirlerini etkilemeye başlamış ve kalite alanındaki faaliyetler yönetim alanına, yönetim alanındaki faaliyetler de kalite alanına doğru kaymaya başlamıştır. Bugün gelinen ve Toplam Kalite Yönetimi olarak ifade edilen noktada, kalite ve yönetim anlayışları buluşmuşlardır. Bu açıdan bakıldığında Toplam Kalite Yönetimi, hem kalitenin yönetimini hem de yönetimin kalitesini bütün olarak ifade etmektedir.

Önceleri sanayi sektöründe faaliyet gösteren şirketler arasında bu yeni yönetim anlayışı kabul görmüştür. Ancak daha sonra üretilen malın daha kaliteli olması, hataların en düşük seviyeye indirilmesi ve maliyetlerin düşürülmesi özellikleri yüzünden kısa sürede diğer sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere de yayılmıştır. Bugün hem mal hem de hizmet üreten bütün şirketler için bu yönetim anlayışı esastır.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’nin en büyük özelliği, üst yönetimden, büyük bir istekle kalite çalışmalarının içinde olmasının ve gerçekten bu sistemi desteklemesinin beklenmesidir. Üst yönetim hem müşterilerin kalite beklentilerini anlamak, bu ihtiyaç ve beklentileri karşılamak ve hatalı üretimin önüne geçmek için şirket içinde yapılan çalışmalara katılmak, hem de gerekli kalite politikaların ve hedeflerinin tespit edilmesi ve bütün çalışanların bu politika ve hedefleri kabul etmesi konularında çalışmak zorundadır.

Üst yönetim bu konudaki faaliyetlerini, üst yönetimin gözden geçirmesi faaliyetleri ile gerçekleştirir. Şirketler, Kalite Yönetim Sistemi’nin uygulanması, sürekli göz önünde tutulması, sürekliliğinin sağlanması ve yeterliliğin ve etkinliğinin sağlanması için, ISO 9001 Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü hazırlamak, bu prosedürün uygulanmasına yönelik iş süreçlerini ve iş akış şemalarını hazırlamak zorundadır.

Yönetimin Gözden Geçirmesi konusunda daha ayrıntılı bilgi almak isteniyorsa, güçlü ve deneyimli bir kadro ile hizmet veren firmamız TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketi her zaman yanınızdadır.