ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı maddeleri içinde sekizinci başlık ölçme, analiz ve iyileştirme olarak belirlenmiştir. Bu başlığın altında yer alan beşinci alt başlık iyileştirme çalışmaları hakkındadır ve bu maddede yer alan konular şunlardır:

  • Sürekli iyileştirme

Kalite Yönetim Sistemi standardına uygun çalışan işletmelerde üst yönetimin taahhüdü esastır ve bu taahhüdün en önemli kısmı sürekli iyileştirmeye yöneliktir. Bu kapsamda işletmelerin, kalite sisteminin önemli unsurları olan kalite hedeflerini, kalite politikasını, iç tetkik sonuçlarını, veri analizi çalışmalarını, düzeltici ve önleyici faaliyetleri ve yönetimin gözden geçirmesi toplantılarını kullanarak, Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliğini sağlamaları ve sistemi sürekli iyileştirmeleri gerekmektedir. Bu iyileştirme çalışmaları sistemin tümüne uygulanmak zorundadır. Sürekli iyileştirme faaliyeti, düşünce ve davranış olarak bir şirkette çalışan herkesin, sorun yaratsa da yaratmasa da her durumu tartışmaya açması ve gerekiyorsa bu durumu iyileştirmenin yollarını aramasıdır.

  • Düzeltici faaliyetler

İşletmelerinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ni kuran ve yöneten şirketlerde sürekli iyileştirmenin sağlanabilmesi için düzeltici ve önleyici çalışmaların yapılması büyük önem taşımaktadır. Süreç kontrolleri sırasında, ürün veya hizmet kontrolleri sırasında, müşteri şikayetleri ile, iç tetkik çalışmaları ile veya yönetimin gözden geçirmesi toplantılarında bir takım uygunsuzluklara yol açan durumlar tespit edilmiş olabilir. Bu durumları yaratan nedenlerin bulunması ve ortadan kaldırılması, aynı zamanda tekrar etmesinin önüne geçilmesi için, düzeltici faaliyetler yapılmasına karar verilmesi, bu kararın uygulanması, arkasından etkinliğinin kontrol edilmesi ve gözden geçirilmesi gerekmektedir. Şirketler bu faaliyetleri sağlamak amacı ile düzeltici faaliyetler prosedürü hazırlamaktadır.

  • Önleyici faaliyetler

Genelde düzeltici faaliyetler ile önleyici faaliyetler birbirine karıştırılır. Bir kere düzeltici faaliyetler, ortaya çıkmış, meydana gelmiş uygunsuz bir durumun nedenlerini ortadan kaldırmak ve tekrar etmesinin önüne geçmek için yapılan çalışmalardır. Oysa önleyici faaliyetler, henüz ortaya çıkmamış, meydana gelmemiş, ancak ileride çıkması muhtemel problemlere odaklanmaktadır. Kalite Yönetim Sistemi’ni kuran ve yöneten işletmeler için sürekli iyileştirmeyi sağlamak adına, düzeltici faaliyetler kadar önleyici faaliyetlerin de katkısı fazladır.

Analiz ve iyileştirme çalışmaları kapsamında yer alan iyileştirme çalışmaları konusunda daha ayrıntılı bilgiler almak isteniyorsa, şirketimize başvurmak için geç kalmayınız. Firmamız TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketi, Kalite Yönetim Sistemi alanında güçlü bir kadro ve teknik altyapı ile hizmet vermektedir.