Kalite Yönetim Sistemi standardı maddeleri içinde yedinci başlık hizmet gerçekleştirme olarak belirlenmiştir. Bu başlığın beşinci maddesi üretim ve hizmetin sağlanması başlığını taşımaktadır ve bu başlık altında beş farklı konu ele alınmaktadır:

  • Üretim ve hizmet sağlamanın kontrolü
  • Üretim hizmet sağlanması için proseslerin geçerliliği
  • Tanımlama ve izlenebilirlik
  • Müşteri mülkiyeti
  • Hizmetin korunması

Üretilen mal ve hizmetlerde tanımlama ve izleme çalışması ile hedeflenen, bu ürün veya hizmetlerin, geriye dönük olarak izlenebilirliğini sağlamaktır. Müşteri listeleri bu amaç ile tutulmaktadır. Müşterilere verilen hizmetin geriye dönük olarak izlenebilmesinde bu liste bir anahtar görevi görmektedir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ni uygulayan bir işletmede tedarikçi firmalardan satın alınan her türlü ürün depo yetkilileri tarafından teslim alınır alınmaz, depoya yerleştirilir ve giriş kalite kontrol için bekletilir. Gerekli durumlarda örnek numuneler alınır ve anlaşmalı laboratuarlara gönderilir. Sonuçlar kontrol edildikten sonra uygun görülürse, üretim için ilgili bölüme teslim edilir. Satın alımı yapılan ürünler, planlama tarafından belirlenen stok kodları ile tanımlanır ve stok listesine kaydedilir.

Şirket, üretimini yaptığı bütün mal ve hizmetleri, ilgili süreçler boyunca, uygun göreceği yöntemlerle tanımlamalıdır. Tanımlama ve izlenebilirlik için ürün durumu, izleme ve ölçme koşullarına göre belirlenmelidir.

İzlenebilirlik kavramı, genel olarak bir ürün veya hizmetin geriye dönük olarak takip edilebilir olması durumudur. Bu izlemeyi yapabilmek için şirketin bir yöntem belirlemesi ve uygulaması gerekmektedir.

Genel olarak şirketler, ürünlerde izlenebilirliği sağlamak için, ürün üzerinde bulunan tedarikçi firmanın logosunu kullanmaktadır. Bu yüzden izlenebilirliği geriye dönük olarak sağlayabilmek için, tedarikçi firmadan logosu talep edilir. Üretici firma logosu, sevk tarihi veya irsaliye numarası kullanılarak geriye dönük olarak tedarikçi firma bilgilerine ulşaılabilmektedir.

Ürünlerin tanımlanması ve izlenmesi sırasında tutulan bütün kayıtların muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Üretim ve hizmetin sağlanması kapsamında tanımlama ve izlenebilirlik konusunda mutlaka başka tereddüt edilen noktalar da vardır. Firmamız TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketi, bütün kalite sistemlerinde olduğu gibi bu konuda destek verecek güçlü bir kadroya ve teknik altyapıya sahiptir.