ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’nin temel ilkelerinden biri, üretim, mühendislik, tasarım, araştırma geliştirme, satış, pazarlama ve üst yönetimi içine alan ve bütün fonksiyonları ve faaliyetleri çevreleyen bir iş yönetim anlayışı olmasıdır. Yani üst yönetimin desteği yoksa, bu sistemin başarıya ulaşması neredeyse imkansızdır. Kalite Yönetim Sistemi’nin kurucularından Ishikawa da bu konuda eğer üst yönetim destek vermiyorsa, kalite uygulamalarından vazgeçin demiştir.

Gerçekten de yönetimin liderliği, Kalite Yönetim Sistemi’nin olmazsa olmaz ilkesidir. Bu sistem bir şirkete yeni bir anlayış ve işleyiş şekli getirmektedir. Bu önemli bir değişikliktir ve bu değişikliği önce üst yönetimin kabul etmesi gerekir. Bu değişikliğin başarılması için üst yönetimin, değişim sürecinin başından itibaren bütün aşamalarda bağlılık ve katılım göstermesi gerekmektedir. Üst yönetim kendini bu çalışmaların dışında görmemeli, aksine bu çalışmalara katılmalı ve çalışanlara örnek olmalıdır. Kısaca üst yönetim, kalite çalışmalarında sorumluluk duymak zorundadır.

Bu açıdan Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyon çalışmaları kapsamında haızrlanan ISO 9001 Yönetimin Gözden Geçirme prosedürünün önemi çok fazladır. Üst yönetim sorumluluk duygusu ile hareket etmeli ve prosedürde yer alan prensiplere ve kurallara uygun hareket etmelidir.

Üst yönetim, yönetimin gözden geçirme faaliyetlerini gerçekleştirirken bir takım girdiler kullanmaktadır. Bu girdilerin bir kısmı aşağıda sayılmıştır, ancak bunlarla sınırlı değildir:

  • Bir önce yapılan yönetimin gözden geçirme toplantısında görüşülen konular ve alınan kararlar
  • İç tetkik çalışmaları sonunda hazırlanan raporlar
  • Çalışanlardan gelen şikayetler
  • Müşterilerden gelen şikayetler
  • Çalışanlardan ve müşterilerden gelen iyileştirme önerileri
  • Şirket içinde gerçekleştirilen önleyici ve düzeltici faaliyetlerin sonuçları
  • İş süreçlerinin performansı ve hizmetlerin uygunluğu yönündeki tespitler
  • Şirket faaliyetlerinde Kalite Yönetim Sistemi’ni etkileyecek boyutta yapılan değişiklikler

Bütün bu raporlar, bilgiler, tespitler ve her türlü veri, Kalite Yönetim Sistemi’nin üst yönetim tarafından belirlenen politikaları ve hedefleri ile paralellik gösterecek şekilde sunulmuş olmalıdır.

Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarında girdi olabilecek veriler konusunda daha ayrıntılı bilgiler almak isteniyorsa, güçlü ve deneyimli bir kadro ile hizmet veren firmamız TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketi her zaman yanınızdadır.