Ambalajdan beklenen iki temel yarar bulunmaktadır:

  • Gıdayı çeşitli bulaşmalara karşı korumak
  • Gıdanın kalitesi ile güvenliğini raf ömrü boyunca sağlamak

Eğer ambalaj malzemesi doğru seçilmezse, içindeki gıdaya çeşitli kimyasal maddelerin bulaşma riski yüksektir. Gıda maddeleri, gıda dışında herhangi bir madde ile temas ettiklerinde bir kimyasal geçiş veya bulaşma tehlikesi artmaktadır. Ama diğer taraftan, içindeki gıdanın özelliklerine bağlı olarak, gıdalar ambalajları içinde aylar boyunca bekleyebilirler. Bu yüzden gıdalar için kimyasal geçiş veya bulaşma tehlikesinin en yüksek olduğu maddeler ambalajlardır.

Ambalajın güvenilir ve sağlıklı olması, temasta bulunduğu gıdaya herhangi bir bileşenini geçirmemesi çok önemlidir. Bu yüzden ambalaj malzemeleri, gıda güvenliği açısından bir hammadde girişi veya yardımcı madde girişi olarak ele alınmalı ve ortaya çıkacak tehlikeler ve beklenen yararlar açısından dikkate alınmalıdır.

1992 yılında İngiltere’de, üreticilerin, ürün geliştirme, dağıtım, reklam ve satış gibi konularda hata yapmamalarını, gerekli önlemleri almalarını ve gereken özeni göstermelerini sağlamak amacı ile İngiliz Perakendeciler Birliği (British Retail Consortium) kurulmuştur. 1998 yılında ise, tedarikçiler için BRC Gıda Teknik Standardı ve Protokülü’nü (BRC Food Technical Standard and Protocol) yayınlanmıştır. Bu standart kısa sürede dünya geneline yayılmıştır.

Ancak bu standartta, gıda üzerinde etkili olan ve gıda ile temas eden ambalaj malzemeleri ile ilgili kriterler yoktu. Bu yüzden İngiliz Perakendeciler Birliği, 2001 yılında, özel markalı ürünlerde kullanılan gıda ambalaj malzemelerini üreten veya tedarik eden firmalar için BRC/IoP Teknik Standart ve Protokolü’nü yayınlamıştır. Bu şekilde gıdalar iki standart ve protokol ile güvence altına alınmış olmaktadır:

  • BRC Gıda Teknik Standardı
  • BRC/IoP Global Standardı - Ambalaj ve ambalaj materyalleri

Önceleri özel markalı ürünler için ambalaj üreten tedarikçilere uygulanan bu teknik standart, bugün gıda ve gıda dışı ambalaj sektörüne çok büyük yarar sağlamış durumdadır. Bu yüzden de bu standart, BRC\IoP - BRC Global standardı - Gıda ambalajı ve ambalaj malzemeleri olarak benimsenmiştir.

Bugün bu standart, bütün dünyada, gıda ve gıda dışında kozmetik, kişisel bakım ve benzeri ürünlerin ambalajları için, ambalaj sektörünün genelinde en çok kabul gören bir standarttır ve ürün belgelendirme sistemi uygulamasıdır.

BRC Belgesi, müşterilere, paketlenen gıdanın, ürün güvenliği ve yasal zorunluluklar başta olmak üzere BRC standardının koşullarına göre üretildiğini, işlendiğini ve paketlendiğini teyit etmektedir. BRC/IoP belgelendirmesi, bir firmanın yüksek teknik standartları karşıladığını, güvenli, yasal ve kaliteli ambalaj ürünleri ürettiğini göstermektedir.

BRC/ IoP, cam, plastik, kağıt, karton, metal, ahşap ve benzeri her türlü ambalajlama sektörünü kapsamaktadır.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun faaliyet alanına, çeşitli muayene ve test çalışmaları gibi teknik hizmetler de girmektedir. Bu yüzden Ambalaj CE Belgesi konusunda detay bilgiye sahip olmak ve bu belgeyi almak için, vakit kaybetmeden TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yönetici ve çalışanlarına başvurunuz.