Beslenme, temel ihtiyaçların başında geliyor. Ancak beslenme ve sağlıklı yaşam, gıda güvenliği esası ile mümkündür. Bugün yeni birçok hastalık ortaya çıkıyorsa, bunun nedeni sağlıklı beslenememek veya gıdaların güvensiz oluşu yüzündendir. Gıda kaynaklı hastalıklar bugün, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde, insan sağlığı açısında ciddi tehlikeler yaratmaktadır.

Gıda güvenliği, gıdaların insan sağlığına zararlı olma durumu ile ilgilidir. Bu prensip çeşitli uygulamalarda sağlığa uygun olmak veya insan sağlığına zararlı olmamak şeklinde ifade edilmektedir. Bir gıda maddesinin insan sağlığına zararlı olması demek, tüketildiği zaman insanlara rahatsızlık vermesi veya mevcut hastalıkları arttırması gibi, insan bünyesinde normal olmayan değişmeler yaratması demektir.

Gıda güvenliği ise, gıdaların tüketim için uygun olmasını ve tüketicilerin gıda kaynaklı tehlikelere karşı korunmasını ifade etmektedir. Gıda güvenliğini etkileyen bütün tehlikeler, çeşitli yollardan bulaşmalar ya da üretim sırasındaki hatalı uygulamalar yüzünden meydana gelmektedir. Bu yüzden de gıda güvenliği, gıda üretim zinciri üzerinde yer alan herkesin, sorumlu davranması ve üstüne düşen yükümlülüğü yerine getirmesi ile sağlanabilir. Bu da ancak gıda güvenliği ve kalite programları uygulanarak sağlanabilir.

Gıda üreten firmalar, toptancı ve perakendeci firmalar, tedarikçi firmalar, katkı malzemesi üreten firmalar, paketleme ve ambalaj malzemesi üreten firmalar, gıda ve yemek hizmeti veren firmalar, gıda taşıma, depolama ve dağıtım işleri ile uğraşan firmalar, hepsi ayrı ayrı gıda zincirinin birer halkasını oluştururlar. Bütün bu sayılan kuruluşların, işletmelerinde ISO 22000 Gıda Givenliği Yönetim Sistemi kurmaları mümkündür. Ayrıca bu kuruluşlar istedikleri takdirde bir belgelendirme kuruluşuna müracaat ederek Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi de alabilirler.

Önemli olan işletmelerinde bu sistemi kurmuş olmaları ve bir süre sistem gereklerine uygun faaliyet göstermiş olmalarıdır. ISO 22000 standardı, 2005 yılında yayınlanmıştır ve henüz bir güncelleme yapılmamıştır.

ISO 22000 standardı, gıda üretim zinciri üzerinde doğrudan veya dolaylı şekilde yer alan bütün kuruluşlar tarafından kullanılabilir. Örneğin, çiftlikler, balık çiftlikleri, mandıralar, fırınlar, pastaneler, lokantalar, büfeler, meşrubat üreticileri, konserve üreticileri, dondurulmuş gıda üreticileri, et, balık ve gıda işletmeleri, gıda ambalaj malzemeleri üreticileri, fast food zincirleri, gıda depolama firmaları, dağıtım şirketleri, kısaca gıda sektöründe faaliyet gösteren veya gıda zinciri ile bir şekilde bağlantısı olan her işletme, ISO 22000 standardının tamamını veya bir kısmını uygulayabilir. Neticede hedeflenen gıdada güvenliğin sağlanmasıdır.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, uygunluk değerlendirme faaliyetlerini, ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından aldığı yetkilerle sürdürmektedir. ISO 22000 Belgesi’nin ne olduğu ve bu belgenin nasıl alınacağı konularında tereddüt edilen noktalar varsa, bu arada ISO 22000 Belgesi almak ihtiyacı duyuluyorsa, vakit geçirmeden TÜRCERT belgelendirme kuruluşuna başvurabilirsiniz. TÜRCERT, deneyimli yönetici ve çalışanları ile bütün yönetim sistemleri konusunda hizmet vermektedir.