Üretici kuruluş veya birlik, GLOBALGAP Belgesi için belgelendirme kuruluşuna müracaat ederken, önce Başvuru Formu’nu doldurması gerekiyor. Belgelendirme kuruluşu, bu formu aldığı zaman bir teklif hazırlar ve onaylanması için bu teklifi üretici kuruluş veya birliğe gönderir. Ayrıca teklif ile birlikte belgelendirme çalışmalarında takip edilecek yol haritasını da gönderir. Belgelendirme çalışmalarının başlayabilmesi için bu teklifin belge talep eden üretici firma veya üretici birlik tarafından kabul edilmesi gerekir. Karşılıklı olarak sözleşme imzalandıktan sonra üretici firma veya üretici birlik için bir GLOBALGAP kayıt numarası verilir. Bu kayıt numarası ürününün izlenebilirliğini sağlamak için GLOBALGAP veri tabanına üretici kuruluş veya birlik bilgileri ile birlikte işlenir.

Sözleşme imzalandıktan sonra, üretici kuruluş veya birlik, belgelendirilmesini istediği ürünler veya üretim alanları, ürün toplandıktan sonra ürün bir işleme tabi tutuluyorsa ürün işleme tesisleri ve ürünün ticaretinde kullanılan ticari markalar ve ülkelere yönelik bütün bilgileri ve GLOBALGAP Sistemi’nin işleyişine yönelik oluşturulan bütün dokümanları, değerlendirilmek üzere belgelendirme kuruluşuna gönderir.

Belgelendirme kuruluşu, belge talep eden kuruluşun vereceği bu bilgi ve belgeler ışığında, belgelendirilecek ürünlerin toplanma zamanlarını dikkate alınarak bir denetim planı hazırlar.

İyi Tarım Uygulamaları belgelendirme çalışmaları ile GLOBALGAP belgelendirme çalışmaları birbirine paralel olarak yapılabilmektedir. Bu yüzden üretici kuruluş veya birlik, bu belgelendirme türlerinden biri için başvurabileceği gibi her ikisi için de başvuru yapabilir. GLOBALGAP Belgesi, daha çok uluslararası piyasalarda iş yapmak isteyen üretici kuruluşların sahip olmak istedikleri bir belgedir. Bu belge Avrupa Birliği ülkelerine yaş meyve ve sebze gönderen ihracatçı firmalar için bir ön koşul olarak aranmaktadır. Buna karşılık İyi Tarım Uygulamaları Belgesi, daha çok iç piyasalarda yer almak isteyen kuruluşların sahip olmak istedikleri bir belgedir.

Denetim çalışmaları, belgelendirme kuruluşları tarafından, GLOBALGAP Kontrol Noktaları ve Uygunluk Kriterleri doğrultusunda yapılır. Bu çalışmalarda, belirlenen kontrol noktaları denetlenir ve üretici firmanın uygunluk düzeyi tespit edilir. Eğer üretici kuruluşun veya birliğin yeterli uygunluk seviyesine ulaşmış olduğu görülürse, üretici kuruluş veya birlik GLOBALGAP Belgesi almaya hak kazanır.

Ancak yeterli uygunluk seviyesinde olmadıkları tespit edilmişse, bu takdirde tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi için, belge talep eden üreticiye, dört haftayı geçmeyecek şekilde bir süre verilir ve bu süre içinde uygunsuzlukların giderilmesi beklenir.

GLOBALGAP Belgesi’nin verilmesinde herhangi bir engel yoksa, belge düzenlenerek üretici kuruluş veya birliğe teslim edilir. GLOBALGAP Belgesi’nin geçerlik süresi bir yıldır. Bu süre sonunda yeniden denetim çalışmalarının yapılması ve duruma göre yeniden GLOBALGAP Belgesi’nin düzenlenmesi gerekmektedir.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, çeşitli yönetim sistemleri belgelendirme çalışmaları yanında tarımsal ürün belgelendirme çalışmaları da yapmaktadır. GLOBALGAP Belgesi’nin nasıl alınacağı konusunda daha geniş bilgi ihtiyacı duyuluyorsa ya da GLOBALGAP Belgesi’ne sahip olmak isteniyorsa, TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun uzman yönetici ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.