ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı maddeleri içinde yedinci başlık hizmet gerçekleştirme olarak belirlenmiştir. Bu başlığın beşinci maddesi üretim ve hizmetin sağlanması başlığını taşımaktadır ve bu başlık altında beş farklı konu ele alınmaktadır:

 • Üretim ve hizmet sağlamanın kontrolü
 • Üretim hizmet sağlanması için proseslerin geçerliliği
 • Tanımlama ve izlenebilirlik
 • Müşteri mülkiyeti
 • Hizmetin korunması
 • İzleme ve ölçme cihazlarının kontrolü

Şirketler, gerçekleştirilen üretim faaliyetleri sırasında ve üretim sonrasında ürünlerin amaçlanan teslim yerine ulaşmasına kadar ürünün uygunluğunu korumak zorundadır. Bu koruma durumu faaliyetin tanımlanmasını, ürünlerin paketlenmesini, depolanmasını ve taşınmasını kapsamalıdır. Ayrıca bu koruma, ürünü meydana getiren parçalara da uygulanmalıdır.

Müşterilere, istenilen zamanda ve istenilen kalitede bir ürün veya hizmet sunabilmek için, ürün ve hizmet kalitesinin güvence altına alınması gerekmektedir. Bu amaçla şirketler, hem kendilerinin hem de müşterilerinin belirlediği koşullara uygun olarak, mamülün veya yarı mamülün, şirket içinde, depolanması sırasında ve müşteriye sevkiyatı sırasında zarar görmemesi için gereken her türlü koruma yöntemini belirlemek zorundadır.

Şirketler ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi gerekleri içinde hazırlayacakları ürün veya hizmetin korunması prosedüründe, esas olarak beş ana başlık olmak zorundadır:

 • Tanımlama: üretimi tamamlanan ürünler depolanma aşamasında, yerleşim şemasına uygun olarak ayrılmış olan alanlara konulur. Yerleşim şemasında ürünlerin hangi alanda bekleyeceği gösterilir. Ürün üzerine konulan kartlarda ise ürüne yönelik bilgiler yer alır.
 • Taşıma: şirket içinde, ürünlerin depolara taşınması görevliler tarafından yapılır. Şirket dışına yapılan taşımalarda irsaliye esas alınır.
 • Paketleme: müşteri özel bir paketleme istemişse buna uyulur. Aksi halde şirketin kabul ettiği yöntemler uygulanır.
 • Depolama ve koruma: satılan ürünler depo yerleşim planına uygun şekilde yerleştirilir ve bekletilir. Depolara ürün giriş çıkışları satın alma ve sevkiyat prosedürlerine uygun şekilde gerçekleştirilir. Depolama sırasında ürünlerin zarar görmemesi sağlanır.
 • Sevkiyat: satılan ürünlerin, müşterilerin istediği zamanda gerçekleştirilmesi için planlama yapılır.

Üretim ve hizmetin sağlanması kapsamında hizmetin korunması konusunda mutlaka başka tereddüt edilen noktalar da vardır. Firmamız TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketi, bütün kalite sistemlerinde olduğu gibi bu konuda destek verecek güçlü bir kadroya ve teknik altyapıya sahiptir.