İyi Tarım Uygulamaları’nın ortaya çıkışı, dünya kaynaklarının hor kullanılması, ekolojik dengeye onarılması güç şekilde zarar verilmesi ve küresel ısınma ile birlikte gelecek nesillerin, tarımsal üretim için gerekli hava, toprak, su ve iklim koşullarına sahip olamayacağı endişesi yüzünden olmuştur. Bir taraftan Dünya Ticaret Örgütü ve Dünya Gıda Teşkilatı, diğer taraftan ulusal ve uluslararası kuruluşlar, bir taraftan da ülkelerin resmi makamları bu konuda üstlerine düşeni yapmak üzere çalışmalara başlamışlardır.

İyi Tarım Uygulamaları prensipleri bu çabaların sonucunda ortaya çıkmıştır. İyi Tarım Uygulamaları ilkeleri belirlenirken, öncelikle yeryüzünde yaşayan insanlar ve diğer bütün canlıların sağlığına zarar verilmemesi düşüncesi temel olmuştur. Bunu çevre koşulları takip etmiştir. Tarımsal üretim sırasında doğaya zarar verilmemesi de İyi Tarım Uygulamaları’nın bir başka ilkesidir. Esas alınan bir başka ilke, tarımsal faaliyetlerin izlenmesi, denetim altında tutulması ve bunun sürdürülebilir olmasını sağlamaktır. Herşey güvenli ve sağlıklı bir tarım üretimine bağlıdır.

O zaman İyi Tarım Uygulamaları esasları için, kontrol ve denetim altında yapılan bir tarımsal üretim şeklidir denebilir. Bu sistemin prensiplerine göre üretim yapan üretici firmalar, birçok yönden bunun yararını göreceklerdir. İyi Tarım Uygulamaları prensiplerine göre hazırlanmış olan uygunluk kriterleri, üretici firmaların üretim yöntemlerine ve bütün süreçlerine uygulanacağı ve dokümante edileceği için, bütün faaliyetler kontrol altında olacaktır ve bu standartlara uygunluk sayesinde üretici firmaların elleri daha güçlü olacaktır. Çünkü ürünleri sağlık yönünden güvenilir olacağı için, rekabet gücü artacak ve daha kolay müşteri bulacaktır. Bu durum, firmanın karlılığını da etkileyecektir.

Diğer taraftan standartlara göre yapılan üretim şekli, toprağını kalitesini de olumlu yönde etkileyeceği için toprağın verimi yükselecek ve toprağın sürekli bol ürün vermesi mümkün olacaktır. İyi Tarım Uygulamaları’nın üretici firmalara bir kazancı da ihtiyaç duyulması halinde alınacak tarım kredilerinde yüzde altmışlara varan oranlarda faiz indirimlerinden yararlanmak olacaktır. Bir de devletin zaman zaman uyguladığı teşviklerden öncelikli olarak yararlanmak mümkün olacaktır.

İyi Tarım Uygulamaları’nın bu kazançlarından yararlanmak isteyen üretici firmalar işletmelerinde bu standardı uygulamakta ve İyi Tarım Uygulamaları Belgesi talep etmektedirler. Bu belge, Türk Akreditasyon Kuruluşu TÜRKAK tarafından akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından verilmektedir. Belgelendirme kuruluşları, kendilerinden belge talep eden üretici firmaları denetlemekte ve uygun gördükleri takdirde İyi Tarım Uygulamaları Belgesi düzenlemektedirler.

İyi Tarım Uygulamaları Belgesi, ürünlerin, insan sağlığına zarar veren kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik kalıntılar içermediğini, çevre ve ekolojik denge korunarak üretim yapıldığını, üretim sırasında insan dahil hiçbir zanlının olumsuz etkilenmediğini ve üretimin ilgili yasal düzenlemelere uyularak yapıldığını garanti altına alınmış olmaktadır.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu aynı zamanda tarımsal ürün belgelendirme çalışmaları da yapmaktadır. İyi Tarım Uygulamaları hakkında daha geniş bilgi almak isteyen ya da İyi Tarım Uygulamaları Belgesi talep eden kuruluşlar, TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yönetici ve çalışanlarına başvurmakta vakit kaybetmemelidir.