İyi Tarım Uygulamaları Belgesi alabilmek için, üretici firmaların uymak zorunda olukları belli kriterler ve yapmak zorunda oldukları belli işler vardır. Bunlara uyulmadan bir belgelendirme kuruluşundan belge talep etmek mümkün değildir.

Bir kere tarımsal üretimin her aşamasının, yapılan her faaliyetin, gerçekleştirilen her işin bir kaydının tutulması çok önemlidir. Üretim süreci başından sonuna kadar kaydedilmelidir. Bu gereklilik, sistemin, izlenebilirlik ilkesinin bir sonucudur. Satın alınan ya da kullanılan bütün girdiler, yapılan işlemler, alınan eğitimler, her türlü detay kayıt altına almalı, ayrıca bu kayıtlar düzenli olarak ve özenle saklanmalıdır. Üretim alanlarının üretim geçmişi bile kayıtlarda olmalıdır.

Gübrelemenin uygun zamanda ve miktarda yapılabilmesi için, toprak analizlerinin yılda en az bir kere yapılmış olması gerekir. Toprak yapısına uygun gübre çeşidi ve miktarı belirlenip buna göre, önerilen miktarda ve zamanda gübreleme yapılmalıdır.

Üretici kuruluş, ayrıca çevre ve hayvan sağlığı, gıda güvenliği, işçi sağlığı ve güvenliği konularında ortaya çıkabilecek riskleri değerlendirmelidir.

İyi Tarım Uygulamaları’na geçmeye karar verildiğinde tarımsal üretim yapan kuruluşlar bir takım unsurları göz önünde bulundurmak zorundadır. Örneğin karar verme öncesinde, o üretim alanında daha önce hangi ürünlerin yetiştirildiği ve hangi tarımsal faaliyetlerin yapıldığı biliniyor olmalıdır. Üretim alanının insan sağlığına ve çevreye olan etkileri değerlendirilmiş olmalıdır. Eğer kontrol altına alınamayacak riskler bulunuyorsa, bu alanlar kullanılmamalıdır.

Bunun arkasından, üretim yapılacak alanların, su kaynakları ve çevresindeki olası kirlilik durumu araştırılmalıdır. Toprağın niteliği analiz ettirilmelidir. Sürdürülebilir su kaynaklarının bulunup bulunmadığı ve bu kaynaklardaki su kalitesi araştırılmalıdır. Komşu alanlardaki üretim koşulları mutlaka biliniyor olmalıdır. Bitki sağlığının yüksek tutulması ve zirai ilaç kullanımının en düşük seviyede olmasına önem verilmelidir.

Tarımsal üretim yapan kuruluşlar, bu anlamda üretime başlamak için, İyi Tarım Uygulamaları denetim ve belgelendirme yetkisi olan bir belgelendirme kuruluşuna başvurmak zorundadır. Bu yetkilendirmeyi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yapmaktadır. Bu şekilde üretim sürecinin kayıt altına alınması sağlanmış olacaktır.

Üretim faaliyetleri başladıktan sonra, toprak işlenirken, toprağın fiziksel yapısını koruyacak ve toprak kaybını önleyecek tekniklerin kullanılması gerekir. Uygun zamanda ve miktarda gübre kullanmak için, toprak analizleri her yıl bir kere yaptırılmış olmalıdır. Zirai ilaç kullanımı ve gübreleme işlemleri, tamamen toprak yapısına bağlıdır.

Hastalık ve zararlılarla mücadele, Entegre Mücadele Teknik Talimatları’na uygun hareket edilmelidir. Önce doğal yöntemler kullanılmalı, kimyasal mücadeleye son çare olarak başvurulmalıdır.

Kısaca bahsedilen bütün bu süreçler İyi Tarım Uygulamaları, uygulama kriterlerine uygun olarak gerçekleştirildiği takdirde, üretici kuruluşlar İyi Tarım Uygulamaları Belgesi almaya hak kazanırlar.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, tarımsal ürün belgelendirme çalışmaları da yapmaktadır. İyi Tarım Uygulamaları’nın nasıl yapılacağı konusunda daha geniş bilgi almak isteyen ya da İyi Tarım Uygulamaları Belgesi talep eden kuruluşlar, vakit kaybetmeden TÜRCERT belgelendirme kuruluşuna müracaat etmelidir.