Yakın zamana kadar uygulanan gıda güvenlik sistemleri, güvenli olmayan gıda maddelerinin yasal tanımlarını yapmak, bu tanımlamaya uygun olmayan gıda maddelerini tespit etmek, uzaklaştırılmasını sağlamak ve yasal düzenlemelerin getirdiği önlemleri uygulamak şeklinde idi. Ancak bu şekildeki geleneksel uygulamalar, önleyici ve koruyucu önlemlerin alınmasını tam olarak karşılamamaktaydı. Bugünün koşullarında bu geleneksel sistemler gerekli etkinliği gösterememiş ve sonuçta gıda güvenliği istendiği şekilde sağlanamamıştır.

Son yıllarda, gıda kaynaklı hastalıklar ve bunların nedenlerine dayanan daha bilimsel risk analizleri yapılmaya başlanmıştır. Bu eğilim, yerel ve küresel anlamda gıda güvenliğine yönelik uygulanması gereken önlemlerin, önleyici ve koruyucu yaklaşımın yani proaktif yaklaşımın temelini oluşturmaktadır.

Temelinde risk analizleri olan bu yaklaşım, gıda kaynaklı risklerin kontrol altında tutulması için en uygun ve etkin yöntemdir. Aynı zamanda bu yaklaşım gıda maddeleri üretim zincirinde gerekli kontrol sistemlerinin uygulanmasını da zorunlu kılmaktadır.

FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi bu yaklaşım ile tasarlanmıştır. Bu sistem sayesinde bazı ülkelerin, gıda güvenliği konularını kendi çıkarları doğrultusunda değerlendirmesinin ve buna yönelik yasal düzenlemeler yapmasının da önü alınmıştır.

FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi almak isteyen işletmelerin öncelikle ISO 22000 ve PAS 220 standartlarını uyguluyor olması gerekmektedir. PAS 220 standardı ülkemizde TSE ISO/TS 22002-1 Gıda güvenliğinde önkoşul programları - Gıda üretimi standardı adıyla yayınlanmıştır.

Arkasından FSSC 22000 standardının anlaşılması ve uygulanması gerekmektedir.

Bu aşamalarda sistemin bir süre uygulanması ve iç denetimler yapılarak olası düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yapılması ve uygunsuzlukların giderilmesi gerekmektedir. Bu noktadan sonra artık bir belgelendirme kuruluşuna müracaat edilerek belge talep edilebilir.

Bu aşamada belgelendirme kuruluşu tarafından birinci aşama ve ikinci aşama denetimler gerçekleştirilecektir. Bu denetimler sırasında belirlenen uygunsuzluklar varsa bunların da hemen giderilmesi gerekmektedir.

 

Belgelendirme kuruluşu, denetçi raporlarını esas alarak, eğer işletmenin belge alması gerektiğine ikna olursa, FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi düzenleyerek işletmeye teslim eder. Bu belgenin geçerlilik süresi diğer kalite yönetim sistemlerinde olduğu gibi üç yıldır ve her yıl yapılacak ara denetimlerle işletmenin gözlenmesi gerekmektedir.