Gıda güvenliği, üretim faaliyetlerinde hammaddeden itibaren ürünün tüketicilere ulaşmasına kadar geçen çeşitli üretim süreçlerinde, gıdalardan kaynaklanan hastalıklara neden olan kimyasal, fiziksel ve biyolojik faktörlerin ortadan kaldırılmasını içermektedir. Bu süreçlerde gıda güvenliği, objektif ve sübjektif boyutları ile dikkate çekmektedir. Objektif gıda güvenliği dendiği zaman, araştırmacılar ve uzmanlar tarafından gıda maddelerinde ortaya çıkan risklerin değerlendirilmesi ifade edilmektedir. Sübjektif gıda güvenliği dendiği zaman da gıda maddelerinin tüketiciler tarafından algılanan güvenli olma durumu ifade edilmektedir. Tüketicilerin güvenli gıdaya ulaşmalarında, gıda güvenliğinin bu iki boyutu da son derece etkilidir.

Son yıllarda yaşanan olumsuz gelişmeler ve bilerek veya bilmeyerek yapılan yanlışlar ve eksik bilgilendirmeler yüzünden tüketiciler işlenmiş gıdalara kuşku ile yaklaşmaktadır. Oysa gıda kaynaklı hastalıkların önemli bir kısmı, üretici firmaların ve perakendeci firmaların gıda güvenliği konusuna yeterince dikkat etmemeleri ve gıda maddelerinin olumsuz üretim koşullarında üretilmesi neden olmaktadır.

Güvenli gıda üretim koşullarının sağlanması bakımından özel gıda güvenlik standartlarının önemi büyüktür. Bu amaçla en fazla başvurulan standart FSSC 22000 standardıdır. FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, gıda güvenliğini etkileyen kimyasal, fiziksel ve biyolojik etkilerin önceden tespit edilmesi ve bunların kontrol altına alınmasını sağlayan sistematik bir yaklaşım getirmektedir. Bu standart, gıda üreten firmalarda, gıda güvenliğini riske sokacak olası tehlikelerin belirlenmesini, kritik kontrol noktaların tespit edilmesini ve bu şekilde risklerin ortadan kaldırılmasını ya da en azından etkilerinin düşürülmesini sağlamaktadır.

FSSC 22000 standardı, gıda maddelerinin hazırlık, üretim, ambalajlama ve dağıtım gibi farklı üretim aşamalarının ayrı ayrı denetim altında tutulmasına imkan vermektedir. FSSC 22000 sistemi, önceden uygulanmakta olan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, gıda güvenliğinde ön koşul programlarını karşılamadığı için bu sistemin açıklarını da kapatan yeni bir yönetim sistemi olmuştur.

Bu arada FSSC 22000 standardı (Food Safety System Certification, Gıda Güvenliği Sistem Sertifikasyonu), GFIS tarafından (Global Food Safety Initiative, Küresel Gıda Güvenliği Hareketi) tanınan birkaç standarttan biri olmuştur. Bu organizasyon, gıda güvenliği standartlarını tek bir çatı altında toplamak için yapılan çalışmaları yürütmektedir. GFIS tarafından tanınan diğer gıda standartları şunlardır:

 

  • IFS (International Food Standart, Uluslararası Gıda Standardı)
  • BRC (British Retail Consorsium, İngiliz Perakendecilik Konsorsiyumu Standardı)
  • GlobalGAP (EurepGAP) (Perakende Sektöründe İyi Tarım Uygulamaları Standardı)