Kalite Yönetim Sistemi standardı maddeleri içinde yedinci başlık hizmet gerçekleştirme olarak belirlenmiştir. Bu başlığın beşinci maddesi üretim ve hizmetin sağlanması başlığını taşımaktadır ve bu başlık altında beş farklı konu ele alınmaktadır:

  • Üretim ve hizmet sağlamanın kontrolü
  • Üretim hizmet sağlanması için proseslerin geçerliliği
  • Tanımlama ve izlenebilirlik
  • Müşteri mülkiyeti
  • Hizmetin korunması

Şirketler, bir mal veya hizmet üretirken kullandığı hammadde, ambalaj malzemesi ve benzeri bir takım malzemeyi, müşteri şirkete teslim etmiş olabilir. Müşteriler üretimde bu malzemelerin kullanılmasını istemiş olabilir. Bu durumda şirkete teslim edilen bu tür malzemeler, mülkiyeti müşteriye ait olan ancak korunması ve kullanılması şirket sorumluluğunda olan malzemelerdir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı kapsamında bu malzemeler müşteri mülkiyeti anlamına gelir.

Şirketlerin, müşteriler tarafından teslim edilen bu tür malzemeleri, kendisine ait malzemeler ile karıştırmaması ve yanlışlıkla kullanmaması gerekir. Bunu sağlamak amacı ile de gerekli önlemleri almak durumundadır. Bu malzemeler, bozulmadan ve hasar görmeden muhafaza edilmek zorundadır ve bu sorumluluk tamamen şirkete aittir.

Bir nedenle bu tür malzemeler zarar görecek olursa, durum vakit geçirmeden müşteriye bildirilmeli ve zararın daha fazla büyümesinin önüne geçilmelidir. Ayrıca ortaya çıkan zararların tazmini yoluna gidilmelidir.

Müşteri tarafından teslim edilen malzemeleri sadece somut malzemeler olarak düşünmemek gerekir. Üretimde kullanılacak bir tasarım bilgisi, ya da müşterinin üretime özel spesifik talepleri ve üretime yönelik bilgiler de müşteri mülkiyeti kaspamında kabul edilir.

Kısaca şirketler, kendi kontrolleri altında olduğu veya kullandığı süre boyunca, müşteri mülkiyetine özen göstermek zorundadır. Üretimde kullanmak için veya ürünü oluşturmak amacı ile birleştirmek için müşteri tarafından teslim edilen her türlü mazlemenin, müşteri mülkiyeti tanımlanmalı, doğrulanmalı, bunlar korunmalı ve güvenlikleri sağlanmalıdır. Herşeye rağmen ürünlerde ortaya çıkan uygunsuzluklar, eksilmeler ve hasarlar müşteriye bildirilmeli ve tazmin edilmelidir. Ayrıca kalite sistemi gerekleri doğrultusunda bütün kayıtlar korunmalıdır.

Üretim ve hizmetin sağlanması kapsamında müşteri mülkiyeti konusunda mutlaka başka tereddüt edilen noktalar da vardır. Firmamız TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketi, bütün kalite sistemlerinde olduğu gibi bu konuda destek verecek güçlü bir kadroya ve teknik altyapıya sahiptir.