ISO 10002 Müşteri Şikayet Yönetim Sistemi’ni kurmak ve ilgili belgeyi almak için kuruluşlarda belli özelliklerin olması aranmamaktadır. Üstelik bu belgeyi tüzel kişiliği olan bütün kuruluşlar alabileceği gibi bu kuruluşların organizasyonu içinde yer alan belli ünitelerin de alması mümkündür. Bazı büyük kuruluşlarda organizasyonel yapıları içinde, üniteler birbirlerinin müşterisi konumunda bulunabilirler. Burada bir iç müşteri durumu bulunmaktadır ve bu durumda nasıl bir firma müşteri şikayetleri konusunda hassas davranabiliyorsa burada da bir ünite başka bir ünitenin çalışanlarını müşteri gibi kabul etmek durumundadır.

Müşteri Şikayet Yönetim Sistemi kurmak ve bu belgeyi almak için bir zorunluluk yoktur. Ancak her şeye rağmen yaşadığımız bilgi çağında ve bugünün zor rekabet koşullarında kuruluşlar kendilerini Müşteri Şikayet Yönetim Sistemi kurmak zorunda hissediyorlar.

ISO 10002 Müşteri Şikayet Yönetim Sistemi’nin standartlarına bakıldığında, hemen hemen her sektördeki kuruluşların, faaliyet alanlarına bakılmaksızın bu sistemi kurabilecekleri görülmektedir. Kuruluşun hangi mal veya hizmeti ürettiğinin ve ne büyüklükte olduğunun bir önemi yoktur. Bu standardın bütün maddeleri, her türlü kuruluşun yapısına uygun şekildedir. Yapılacak iş sadece bu standartları, kuruluşun kendi organizasyon yapısına uygun hale getirmektir.

Böyle olunca vergi levhası olan her türlü esnaf, şirket, işletme, holding ve benzeri kuruluşlar ISO 10002 Müşteri Şikayet Yönetim Sistemi’ni kurabilir ve çalıştırabilirler. Bu kuruluşlar talep ederlerse Müşteri Şikayet Yönetim Sistemi Belgesi de alabilirler. Günümüzde gittikçe rağbet gören online alış veriş siteleri ya da internet üzerinden ticaret yapan (e-ticaret) kuruluşlar da bu sistemi kurabilirler.

Sonuçta bu kuruluşlar, şikayetlerden de kendilerine çıkar sağlamayı bilen, süreçlerini bu yolla sürekli geliştirebilen kuruluşlardır. Çünkü şikayetler bir fırsat olarak ele alındığında, o kuruluşun büyüklüğüne veya faaliyet gösterdiği sektörüne bakılmaksızın kuruluşa itibar kazandırabilir. Şikayetlerin ciddi bir şekilde el alındığı ve çözümlendiği imajı yaratmak, bu kuruluşlar için bir avantajdır.

ISO 10002 Müşteri Şikayet Yönetim Sistemi Belgesi almak isteyen kuruluşlar, bu konuda danışmanlık hizmetleri veren ve aynı zamanda bir belgelendirme kuruluşu olan TURCERT belgelendirme kuruluşunun yönetici ve çalışanlarına başvurabilirler.