İşletmelerinde HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi’ni kuran ve yöneten gıda üretici firmalar bu şekilde, müşteri güveninin yükselmesini ve müşterilerin, gıda ürünlerinin sağlıklı ve güvenli olduklarından emin olmalarını sağlamış olmaktadır. Kritik konrol noktalarının önceden belirlenmesi ve bunlarla ilgili süreçlerin dokümante edilmiş olması sayesinde firmalar, üretim sırasında yaşanacak sorunları önleyici bir yaklaşım sergilemiş olmakta ve sonradan yaşanacak ürün imha, tekrar işleme ya da piyasaya sürülmüş ürünlerin geri çağrılması gibi çok sayıda gereksiz işlemin önüne geçilmektedir. Bütün bunlar firma açısından maliyet düşüren ve verim artışı sağlayan unsurlardır.

İnsanların sağlığını etkiyecek risklerin kontrol altına alınması, beraberinde ürün kalitesini de yükseltecektir. Bu ise firmanın marka değerinin yükselmesi ve imajının artması demektir.

Bütün bu yararları elde etmenin yolu HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi’nin ilkelerine uymaktan geçiyor. Sistemin temel ilkeleri şu şekildedir:

  • Kritik kontrol noktalarının tespit edilmesi
  • Kritik kontrol noktalarının izlenmesi için bir yöntem tespit edilmesi
  • Tehlike analizlerinin yapılması
  • Kritik limitlerin tespit edilmesi
  • Kontrol altına alınmamış noktalar varsa bu süreçlerin izlenmesi ve gerekli durumlarda düzeltici faaliyetlerin yapılması
  • Sistemin etkili bir şekilde uygulandığının denetlenmesi için kontrol süreçlerinin oluşturulması
  • Bu sayılan ilkelerin uygulanabilir olması için iş süreçleri, uygulama talimatları ve tutulan kayıtları kapsayan bir dokümantasyon çalışmasının yapılması

HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi, genel olarak kabul gören bu yedi temel ilkeden meydana gelmektedir.

Sonuç olarak HACCP standartları, gıda üreten firmalarda, sağlıklı ve güvenli üretim için gerekli olan temizlik koşullarının belirlenmesini ve bu koşulların sağlanmasını gerekli kılmaktadır. Temizlik koşulları, çalışanların temizliği kadar kullanılan ekipmanların, ortamın ve hammaddelerin temizliğini de kapsamaktadır. Amaç, bu ürünleri kullanacak insanların sağlığı açısından risk yaratan nedenleri belirlemek ve bu riski ortadan kaldırılacak önlemleri almaktır.

HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi temel prensipleri konusunda daha detay bilgi almak isteniyorsa, TURCERT belgelendirme kuruluşu yönetici ve çalışanları destek olmaya hazırdır.